Nytt fra styret          Klikk på denne linken for å få oversikt og lese styrereferater fom 2019.30. oktober 2023
Styreremøte

Styret hadde styremøte 22/10-2023.
Referat er lagt ut og kan leses ved å klikke på denne linken her.
Der finner du også tidligere styrereferater som kan leses.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

7. juli 2023
AmazonPosten #2-2023

AmazonPosten #2-2023 er kommet fra trykkeriet og er klare for pakking.
Forhåpentligvis kommer den i din postkassa i løpet av neste uke som er uke 28.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i løpet av neste uke,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
 
25. juni 2023
Klubbrekvisita 2023 Nye t-skjorter

Det er laget et nytt design på t-skjorter som nå er lagt ut for salg.
Alle t-skjortene er i fargen sort, men trykket av en tegnet Amazon front

kan velges i fargene sølv, rød, gul, grønn eller blå.
I tillegg er det samme designet på barne t-skjorter.
Disse barne t-skjortene er i fargene grå, blå, orange, gul, rød og blå.

For nærmere informasjon, gå inn på vår side med klubbrekvisita.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

24. mai 2023
Årsmøtereferat 2023

Et midlertidig referat fra årsmøtet 2023 er lagt ut.
Hvorfor midlertidig er at det foreløpig ikke er signert.

Så fort styret mottar signert referat, blir det lagt ut på nettet.
Referatet kan leses ved å klikke på denne linken her.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

26. april 2023
Styreremøte

Styret hadde styremøte 26/04-2023.
Referat er lagt ut og kan leses ved å klikke på denne linken her.
Der finner du også tidligere styrereferater som kan leses.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

14. mars 2023
AmazonPosten #1-2023

AmazonPosten #1-2023 er ferdig fra trykkeriet og blir pakket og sendt ut
til medlemmene i løpet av denne uka.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse i løpet av de nærmeste ukene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

2. januar 2023
AmazonPosten #3-2022

AmazonPosten #3-2022 med kalender 2023 er ferdig fra trykkeriet og blir pakket og sendt ut
til medlemmene i løpet av denne uka sammen med giro for kontingent 2023.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse i løpet av de nærmeste ukene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

3. desember 2022
Styreremøte

Styret hadde styremøte 2/12-2022.
Referat er lagt ut og kan leses ved å klikke på denne linken her.
Der finner du også tidligere styrereferater som kan leses.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

2. desember 2022
AmazonPosten #3/4-2022

Til alle medlemmer av Norsk Volvo Amazon Klubb

Det er med beklagelse at vi må meddele våre medlemmer at AmazonPosten, som allerede er forsinket med utgivelse av blad #3-2022 vil bli ytterligere forsinket. Vi hadde håp om og tro på at vi kunne klare å utgi et dobbeltnummer 3og4-2022 sammen med AmazonKalenderen i desember 2022, men vi har dessverre blitt tvunget til å endre på de planene også.

Vårt mål nå er å kunne gi ut en normal utgave av AmazonPosten #3-2022 sammen med AmazonKalenderen for 2023. Oppdatert fremdriftsplan er å kunne ferdigstille disse for utgivelse i januar 2023.

Vi har tidligere kunngjort at våre medlemmer skal kompenseres for de antall sider en manglende utgivelse normalt inneholder i en utvidet bladutgivelse – og det er et løfte vi skal holde.
Pr. dd. kan vi imidlertid ikke bekrefte i forbindelse med hvilken kommende utgave at kompensasjonen vil komme.

Årsaken til forsinkelsene er at vår redaktør har vært og er syk, og at verken tid eller krefter har vært tilstrekkelig nok til å legge ned så mye jobb som produksjonen av et blad krever.

Når det er sagt, så vil vi også berolige klubbens medlemmer om at sykdommen som er årsaken ikke er livstruende eller slik sett en alvorlig sykdom, men mer enn nok plagsom til at konsentrasjon og overskudd til å produsere et blad ikke har vært tilstrekkelig.

Vi ber om forståelse for situasjonen fra våre medlemmer, og vi håper at klubbens medlemmer på tross av dette velger å være en del av NVAK også videre framover.

Med hilsen og ønske om en Riktig God Jul og et Godt Nytt År,
På vegne av Redaktør og Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb


Arve Larsen
Leder

 

2. mai 2022
AmazonPosten #1-2022

AmazonPosten #1-2022 er ferdig fra trykkeriet og blir pakket og sendt ut
til medlemmene i løpet av denne uka.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse i løpet av de nærmeste ukene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

29. april 2022
Nytt styrereferat

Det er nå lagt ut styrereferat i fra styremøtet 25/4-2022.
Klikk på linken øverst i skjemaet for å lese referatet.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 

9. mars 2022
AmazonPosten i digitalt format


Til medlemmer av Norsk Volvo Amazon Klubb

Etter å ha gått svanger i en lang periode med planer om å tilby AmazonPosten i digitalt format til klubbens medlemmer, så kan vi nå omsider bekrefte at fødselen er i gang.

Vi mener å ha funnet en god løsning på utfordringen vi satt ovenfor – en løsning som holder seg innenfor akseptable kostnadsrammer og budsjett.

Vi bestemte oss for å begynne med de aller første utgavene, og fortsette suksessivt fremover i forhold til utgivelsene. På tross av at de tidlige utgavene var i svart/hvitt og heller ikke hadde så mange sider som dagens utgaver har, så er det de eldste utgavene som fordrer mest arbeid. Fram til vi når utgaver av AmazonPosten som allerede har digitale løsninger, så vil det ikke dukke opp nye digitale utgaver «hver dag», men vi kommer uansett et steg videre for hver side som ferdigstilles.

De digitale utgavene finner man på klubbens hjemmesider – og pålogging skjer på samme måte som til matrikkelen. Det kan gjøres på følgende måte:

Trykk på valget «Les AzP/Matrikkel» i menyen til venstre på vår hjemmeside. Da kommer du til en side hvor du velger om du skal logge deg på til 'AzP/Matrikkelen', 'Registrere deg som ny bruker', 'Send meg et nytt passord' eller til 'Min side'.

Dersom du ikke allerede er registrert som bruker må du først registrere deg som ny bruker for å få tilgang til AzP/Matrikkelen. Ved denne registreringen blir personalia sjekket opp mot medlemsregisteret om det er et gyldig betalt medlemskap. Den samme sjekken gjøres også ved hver pålogging til AzP/Matrikkelen.
Ved registrering som godkjent bruker, blir det sendt en mail til den registrerte mailadressen med et passord som må brukes ved pålogging. For å endre dette passordet kan det gjøres ved å logge deg inn på Min side. Der kan passordet gjøres om til ditt eget. Etter påloggingen kommer du til en side hvor du kan velge om du ønsker å se diverse utskrifter av matrikkelen eller å lese tidligere utgaver av AmazonPosten ved å klikke i bildet av frontsiden på årgangen.

Vi gjør oppmerksom på at AmazonPosten er Copyright © av Norsk Volvo Amazon Klubb.
Ettertrykk, helt eller delvis, er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Håper dere får glede av å lese tidligere utgaver av AmazonPosten.

Med Amazon-hilsen,
Styret
 
16. desember 2021
Endring av vervepremiering


Styret vedtok ny vervepremiering som skulle gjelde fra 1/12-2020.
Se kunngjøring lenger ned på denne siden fra 1. februar 2021
ang. Vervepremie – nytt reglement gjeldende fra 2021.
Det nye skulle gjelde alle som verver medlemmer og premiering skulle foregå i trinn i henhold til antall betalte medlemmer som ble vervet. Trinnene som ble vedtatt er som følger:

Verve 2 medlemmer gir 50% reduksjon av medlemskontingent for neste år.
Verve 3 medlemmer gir 1 år gratis medlemskap for neste år.
Verve 4 medlemmer gir en modellbil i tillegg til gratis medlemskap neste år.

Men nå har styret i tillegg gått inn for at de som verver 1 medlem, også skal få en vervepremie.

Ved verving av 1 medlem gis det nå 20% reduksjon av medlemskontingent for neste år.

Dette tillegget skal også gjelde fra 1/12-2020.
Er du berettiget til en vervepremie beregnet i fra verveperioden som går fra 1/12 et år til 30/11 neste år,
kommer det til å stå på medlemskortet ved utsendelse av neste års medlemskontingent.
På denne måten ønsker styret å vise at de setter pris på alle som verver medlemmer uansett antallet.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
15. desember 2021
AmazonPosten #3/4-2021


En ny utgave av AmazonPosten er sendt fra trykkeriet og er klare for pakking
og utsendelse til medlemmene.
Bladet blir sendt ut i løpet av uke 50.
Med denne forsendelsen er Amazonkalenderen 2022 og en giro
for betaling av medlemskontingenten 2022.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse i løpet av senest uke 52
kan det bero på at klubben har feil adresse eller at årets kontingent for 2021 ikke er betalt.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.
Har du ikke betalt årets kontingent, men mangler KID nr, ta kontakt med sekretær ved å sende en melding via vårt kontaktskjema.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
30. november 2021
AmazonPosten #3/4-2021


AmazonPosten #3/4-2021 ble i dag sendt til trykkeriet.
Regner med at medlemmene har bladet med kalender 2022 i postkassen i siste halvdel av desember.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
10. november 2021
AmazonPosten #3-2021


AmazonPosten #3-2021 som var tenkt utgitt nå i november,
er utsatt og blir slått sammen med et utvidet AmazonPosten #4.
Planlagt utgivelse er i midten av desember.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
1. juni 2021
AmazonPosten #2-2021


En ny utgave av AmazonPosten er i disse dager på vei til medlemmenes postkasser.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse i løpet av uke 22 eller 23,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
21. mai 2021
KUNNGJØRING


Norsk Volvo Amazon Klubb – Landstreffet 2021 på Hamre Familiecamping er utsatt


På grunn av Corona-situasjnen i Kristiansand har vi blitt tvunget til å avlyse vårt planlagte Landstreff som var terminfestet til 18. - 20. juni 2021.
Vi har tatt denne avgjørelsen i samråd med ansvarlige myndigheter og kommunelegen. Kommunelegen var allerede nå helt klar på at vi ikke vil få tillatelse til å ha sosial omgang som felles frokost, grilling eller i forbindelse med en utstilling.
Det betyr at grunnsteinen for et Landstreff i vår regi er fjernet – og vi har ingen idé om å lage et treff hvor deltakerne innen egen kohort må bli sittende i hyttene eller i bilene sine.

NVAK har jobbet for å finne en reserveløsning
, og Landstreffet er utsatt til 17. – 19. september 2021.

Dette er den muligheten vi har for å kunne avholde arrangementet også i inneværende år. Vi var i en tilsvarende situasjon i fjor og lykkes med arrangementet, og vi krysser fingrene for at det lar seg gjennomføre også i år.

Dessverre er det også slik at vi ikke kan love noe som helst, og vi må selvsagt følge de retningslinjer og pålegg som gis av våre myndigheter under tiden.

Det er en dårlig trøst at en utsettelse, eller i verste fall en avlysning av treffet føyer seg inn i en lang rekke av kanselleringer, og at mange andre planlagte treff og arrangement lider samme skjebne.

Mens situasjonen i fjor var høyst uklar, så hadde vi likevel ikke sett for oss at vi ville være i en tilsvarende situasjon også i år.
Corona-situasjonen endrer seg fra dag til dag, og dessverre ikke bare med positivt fortegn.

Mens både lettelser innenfor restriksjoner og nye innskjerpede sådanne har blitt daglige innslag i nyhetene, så er det heller ikke mulig å komme med oppdatert informasjon via AmazonPosten, men på våre hjemmesider og sosiale media vil man finne fortløpende oppdateringer.

Verdt å merke seg er at utsettelsen er gjort i samråd med og i full enighet med Hamre Familiecamping. Vi har også gjort en avtale slik at vår booking, leieavtaler for hytter etc. ikke endres, men alt flyttes til den 17. – 19. september.

Det betyr at de som har booket hytter og som har planer om å delta på treffet i september må ta kontakt med oss for å bekrefte at den opprinnelige reservasjonen opprettholdes. Det er nødvendig for at vi skal få en bekreftelse på at beskjeden om utsettelse er mottatt av de involverte.

De som ikke kan delta på treffet i september må også gi oss beskjed om det, slik at vi kan oppdatere/kansellere reservasjonen som er gjort, og derved også sørge for at avbestillinger holdes innenfor de gitte rammer.

På den annen side så åpner utsettelsen en mulighet for de som ikke hadde anledning til å delta på det opprinnelig planlagte Landstreffet i juni. På våre hjemmesider vil det komme en link hvor man kan legge inn nye påmeldinger.

På vegne av Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb - 21. mai 2021


Arve Larsen
leder

 
4. april 2021
KUNNGJØRING Norsk Volvo Amazon Klubb – Landstreffet 2021.

I samband med at vi har blitt tvunget til å avlyse Årsmøtet som var berammet til 1. mai, så er det naturlig å se for seg at det vil komme spørsmål vedrørende NVAK sitt Landstreff som er planlagt 18.-20. juni.

Vi planlegger og tilrettelegger for Landstreffet som vi ville ha gjort uansett pandemi eller ei.

Vi har ingen planer om å avlyse landstreffet før det viser oss helt nødt til å gjøre det.
Oppdateringer vil være å finne på klubbens hjemmeside
www.nvak.no og på facebook.


På vegne av Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb - 3. april 2021.

Arve Larsen
leder
 

4. april 2021
KUNNGJØRING - Norsk Volvo Amazon Klubb – Årsmøtet 2021 er utsatt.


Corona-pandemien som rammet oss våren 2020 kom som lyn fra klar himmel, og vi ble nødt til å usette Årsmøtet 2020. Den gang var det ingen som så for seg at situasjonen på samme tid et helt år senere ikke har hatt noen positiv utvikling, snarere tvert imot.

På grunn av den vedvarende, og fremdeles helt uforutsigbare Corona-situasjonen er NVAK sitt Årsmøte – som var berammet til den 1. mai 2021 – utsatt på ubestemt tid.

Ny innkalling vil komme når situasjonen tilsier at det er forsvarlig å avholde Årsmøte. Et alternativ er et digitalt møte, men inntil videre så ønsker ikke vi å gå for en slik løsning, men ønsker om mulig å avholde et tradisjonelt møte på et senere tidspunkt.

En ny innkalling vil, med unntak av vedtektenes paragraf 7b som bestemmer når på året Årsmøtet skal avholdes, kunngjøres i samsvar med vedtektene.

Utsettelsen medfører også at alle øvrige frister i samband med Årsmøtet 2021 også flyttes og følger det utsatte møtets dato.

Det sittende Styret, uavhengig om de ikke er på valg, om de stiller for gjenvalg eller har frasagt seg gjenvalg vil fortsette i sine verv fram til nye valg blir fattet på det utsatte Årsmøtet 2021.


På vegne av Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb - 3. april 2021

Arve Larsen
leder


4. april 2021
KUNNGJØRING - Mekketreffet 2021 er utsatt/avlyst


På grunn av den fortsatt helt uforutsigbare Corona-situasjonen er vårt tradisjonelle mekketreff, som var berammet til den 30.4 - 2. mai 2021 – utsatt/avlyst på ubestemt tid, slik vi dessverre også ble tvunget til å gjøre i 2020.

Vi beklager avlysningen – vi kan fikse det meste på en Amazon, men det er lite vi kan gjøre med dagens situasjon og Corona-viruset, dessverre.

På vegne av mekketreffet og NVAK lokalavdeling Oslo og Akershus,

Kim Steven og Arve Larsen
 

1. februar 2021
Vervepremie – nytt reglement gjeldende fra 2021


I dagens verden tilkommer de fleste nye NVAK-medlemmer via digitale medier – og det er enkelt å melde seg inn via klubbens hjemmesider.

For noen år tilbake så ble mange nye medlemmer vervet via venner og bekjente, som var og er en virksomhet vi vet å verdsette, og styret har tidligere premiert tre vinnere med en Amazon modellbil etter endt sesong.
Styret har, gjeldende fra 2021 justert reglene for premiering, og har innført en gradert løsning, beskrevet som følger:

Verve 1 medlem. Ingen premiering.
Verve 2 medlemmer gir 50% reduksjon av medlemskontingent for neste år.
Verve 3 medlemmer gir 1 år gratis medlemskap for neste år.
Verve 4 medlemmer gir en modellbil i tillegg til gratis medlemskap neste år.

Antallet beregnes ut fra hvor mange nye medlemmer som har betalt kontingenten. Dette gjelder for alle som verver medlemmer, med unntak av NVAK sine sittende styremedlemmer, som ikke skal kunne dra fordel av sin posisjon.

Verveåret går fra 1/12 et år og til 30/11 neste år.
Dette for å få med vervepremiene på neste års kontingent når den kjøres i desember.

Du kan lese mer om vervekampanjen ved å trykke her.


Mvh.
Styret i NVAK


30. januar 2021
Reviderte utstillingskriterier


Reglene som er revidert og gjeldende fra 2021, er et resultat av et samarbeidsmøte i november 2020, hvor representanter fra den opprinnelige komiteen, lokalavdelingene og fra Styret deltok.

Det har forekommet divergerende tolkning av de opprinnelige retningslinjene, og en prioritert oppgave på møtet var å forhindre det for framtidige utstillinger, slik at en bil havner i samme utstillingsklasse på ulike arrangement.

De reviderte utstillingskriteriene kan du lese her.


Mvh.
Styret i NVAK


7. desember 2020
AmazonPosten #4-2020


En ny utgave av AmazonPosten er sendt fra trykkeriet og er klare for pakking
og utsendelse til medlemmene.
Bladet blir sendt ut i løpet av uke 51.
Med denne forsendelsen er Amazonkalenderen 2021 og en giro
for betaling av medlemskontingenten 2021.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse i løpet av senest uke 53,
kan det bero på at klubben har feil adresse eller at årets kontingent ikke er betalt.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.
Har du ikke betalt årets kontingent, men mangler KID nr, ta kontakt med sekretær ved å sende en melding via vårt kontaktskjema.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
2. oktober 2020
AmazonPosten #3-2020


En ny utgave av AmazonPosten er sendt fra trykkeriet og er klare for pakking
og utsendelse til medlemmene.
Bladet blir sendt ut i løpet av uke 41.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse i løpet av uke 41 eller 42,
kan det bero på at klubben har feil adresse eller at årets kontingent ikke er betalt.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.
Har du ikke betalt årets kontingent, men mangler KID nr, ta kontakt med sekretær ved å sende en melding via vårt kontaktskjema.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster
 
22. september 2020
Styrereferat


Pga. koronasituasjonen ble det første styremøte i 2020 gjennomført 4/9-2020.
Men saker er fortløpende løst enten ved mail korrespondanse eller over telefon.
Referatet fra styremøtet kan leses ved å trykke på linken øverst på denne siden.


Mvh.
Styret i NVAK


20. april 2020
AmazonPosten #2-2020


Vår redaktør er nå ferdig med AmazonPosten #2-2020 og den ble i dag sendt til trykkeriet.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster


15. april 2020
Landstreffet 2020

KUNNGJØRING

Norsk Volvo Amazon Klubb – Landstreffet 2020 på Sanngrund er utsatt

På grunn av Corona-krisen har vi blitt tvunget til å avlyse vårt planlagte 30-års Jubileums-treff som var berammet til den 19. - 21. juni 2020.

NVAK har jobbet for å finne en reserveløsning, og landstreffet er utsatt til 18. – 20. september 2020.

Det er den eneste mulige løsningen vi har for å kunne avholde arrangementet også i inneværende år, og vi krysser fingrene for at det lar seg gjennomføre.

Dessverre er det også slik at vi ikke kan love noe som helst, og vi må selvsagt følge de retningslinjer og pålegg som gis av våre myndigheter under tiden.

Det er en dårlig trøst at en utsettelse, eller i verste fall en avlysning av treffet føyer seg inn i en lang rekke av kanselleringer, og at mange andre planlagte treff og arrangement vil komme til å lide samme skjebne.

Med en så uklar situasjon som i dag, så er det heller ikke mulig å komme med oppdatert informasjon via AmazonPosten, men på våre hjemmesider og sosiale media vil man finne fortløpende oppdateringer.

Pågangen vi fikk da vi åpnet for muligheten til å bestille hytter og rom på Sanngrund var som forventet stor, og selv om kanskje ikke alle fikk akkurat den hytta de hadde forestilt seg – så fikk alle et sted å bo, og det er vi som arrangører meget tilfredse med.

At det brenner et blått lys også for reserve-arrangementsløsningen kan vi ikke gjøre noe med. Dersom vi skulle bli så heldige å kunne benytte reserveløsningen, så er det reservasjonen som allerede er gjort som gjelder – så lenge bestiller ønsker å opprettholde sin booking, og ikke har ønske om å endre eller frasi seg sin reservasjon. En endring av dato for treffet kan medføre at det er noen av de nåværende påmeldte som ikke kan, og en avbestilling innenfor de normale, nye frister vil selvsagt ikke medføre noen konsekvenser.

På vegne av Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb - 14. april 2020


Arve Larsen
Leder


16. mars 2020
Ny klubbrekvisita: Barneboka Mekker'n Råneturen


Klubben har fått kjøpt inn noen eksemplarer av barneboka Mekker'n Råneturen for å lodde stemningen.
Boka er illustrert med mange fine tegninger av Volvo Amazon.
Den handler om "Mekker'n" som liker gamle veteran biler.
I denne første boka kjører han rundt i en gammel Volvo Amazon.
I boka lærer en litt om enkle fakta om Amazonen.
Boka er et samarbeid mellom Torill Berger og bilentusiast Ståle Eskeland Alias "SinnaMekkern".
Ideen bak boka er å vekke interesse for gamlebilen til barn.
Og at voksne som liker veteranbiler kan ha gleden av å lese denne sammen med den yngre generasjonen.

For bestilling av boka, trykk på klubbrekvisita i menyen til venstre.


Mvh.
Styret i NVAK


1. mars 2020
AmazonPosten #1-2020


En ny utgave av AmazonPosten er sendt fra trykkeriet og er klare for pakking
og utsendelse til medlemmene.
Bladet blir sendt ut i løpet av uke 10.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse i løpet av uke 10 eller 11,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer/Webmaster


13. januar 2020
AmazonPosten #3-2019


En ny utgave av AmazonPosten med kalender og en bankgiro for betaling av kontingent for 2020
er i disse dager på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av denne uken (uke 3).

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse i løpet av uke 4,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en melding fra vårt kontaktskjema eller
du kan ringe en i styret.


Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Kasserer


16. desember 2019
Styrereferat


Det ble avholdt styremøte 13/12-2019.
Styrereferatet er lagt ut.
Trykk på linken øverst for å lese referatet.


Mvh.
Styret i NVAK


16. desember 2019
Angående utsendelse av AmazonPosten #3-2019


Etter at AmazonPosten #2-2019, som var en tredobbel utgave, var ferdig og hadde kommet medlemmene i hende startet jobben umiddelbart med å lage AmazonPosten #3-2019.

Vi innså at det som gjensto av året ikke ville være tilstrekkelig til å lage to nye utgaver av AmazonPosten i løpet av 2019, og planen ble derfor å lage et dobbeltnummer bestående av AzP #3 og #4 i en og samme utgave. På det tidspunktet var også jobben med AmazonKalenderen for 2020 godt i gang – men det gjensto likevel en del arbeide i den forbindelse.

Arbeidet med kalenderen fulgte den oppsatte tidsplanen, parallelt ble det jobbet med AmazonPosten, men det er mange timers arbeide som kreves før et blad kan sendes til trykkeriet.

Dessverre inntraff uforutsette omstendigheter i fm. sykdom – og det ble klart at planene for et dobbeltnummer 3og4-2019 måtte skrinlegges.

I stedet måtte vi krysse fingrene for at en normal utgave av AmazonPosten #3-2019 kunne bli ferdig tidsnok til at bladet kunne sendes ut sammen med kalenderen før jul.

I denne vanskelige situasjonen var det også innlysende at det bebudede dobbeltnummeret måtte skyves fremover i tid. Vi besitter tilstrekkelig med redaksjonelt stoff – det er ingen problem i den forbindelse – og klubbens medlemmer skal etter hvert motta det antall sider de normalt får – og uten å regne AzP #2-2019 for annet enn en normal utgave.

Nå nærmer julen seg med stormskritt, og vi kan bare beklage for våre medlemmer at dere ikke vil motta AzP#3-2019 og kalender før jul. Sykdommen har satt hindre i veien for en ferdigstillelse av bladet – progresjonen har ikke vært verken som planlagt eller som vi etter hvert bare våget å håpe på.

Håpet – og målet vi nå har satt oss er at AmazonPosten #3-2019 skal være medlemmene i hende i januar 2020 – og at vi deretter skal kunne komme i kapp både med de normale utgivelser og kompensasjon for den manglende utgaven AzP#4-2019 i form av en dobbeltutgave.


For Styret i Norsk Volvo Amazon Klubb

Arve Larsen
 

03. november 2019
Styrereferat


Det ble avholdt styremøte 9/10-2019.
Styrereferatet er lagt ut.
Trykk på linken øverst for å lese referatet.


Mvh.
Styret i NVAK


16. September 2019
AmazonPosten


Det er kanskje mange medlemmer som har savnet AmazonPosten nr. 2-2019.
Men fortvil ikke. Nytt nummer er snart ferdig fra vår redaktør og blir deretter sendt til trykking.
Denne utgaven er et utvidet nummer med artikkelen fra Arve om sammenstilling av Amazon i utlandet.
Dette har vært et meget omfattende arbeide fra Arve sin side og redaktøren har ventet på det ferdige produktet.


Mvh.
Styret i NVAK


4. Juli 2019
Ny klubbrekvisita


Det er nå lagt ut for salg en ny klubbrekvisita.
Denne gangen er det kaffe/te krus med 12 forskjellige motiver av Amazoner.
Styret håper dette faller i smak og at dere bestiller krus med Amazon og klubblogo.
Gå til siden for klubbrekvisita, så kan dere se hvordan krusene ser ut.

Styret i NVAK benytter også anledningen til å ønsker dere alle en riktig god Amazon sommer.


Mvh.
Styret i NVAK


24. Juni 2019
Landstreffet


Så var atter et landstreff historie og i den forbindelse ønsker styret i NVAK å takke ALLE som var med på årets landstreff på Nordal Turistsenter på Lom og at turen hjem gikk fint for alle.
Et meget vellykket landstreff takket være dere og med rekorddeltagelse av personer og 98 registrerte biler. Håper dere også opplevde bilturen opp til Juvasshytta som en litt spesiell kjøretur. Det er i hvert fall ikke vanlig at det kommer opp over 70 Amazoner til hytta som ligger på 1841 m. over havet. Alle kom opp og alle kom helskinnet ned uten uhell.
Styret i NVAK håper vi sees på neste landstreff i 2020 som skal avholdes¨på Sanngrund Camping i nærheten av Skarnes i perioden 19. - 21. Juni 2020. Der skal vi feire NVAKs 30 års jubileum med levende dansemusikk. De som allerede nå ønsker å se hva Sanngrund har å by på, kan trykke på denne linken til Sanngrunds hjemmeside..
Så sett av denne datoen allerede nå.

Mvh.
Styret i NVAK


14. Mai 2019
Styrereferat


Styret i NVAK har besluttet å legge ut alle styrereferat fom 2019.
Ved å klikke på linken øverst på siden, får du en oversikt på alle tilgjengelige styrereferater.


15. Desember 2017
AmazonPosten 3/4-2017

AmazonPosten 3/4-2017 er klar fra trykking og skal pakkes for utsendelse
til medlemmene løpet av uke 51.
Denne utgaven av AmazonPosten er et dobbeltnummer av nr. 3 og 4.
Det følger også med en kalender for 2018.
I tillegg følger det med en bankgiro for betaling av medlemskontingenten
for 2018 med betalingsfris 25/1-2018.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en mail fra vårt kontaktskjema.
Har du ikke mail, kan du ringe en i styret.

Styret i NVAK ønsker alle en God Jul.

Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Styremedlem


01. Juni 2017
AmazonPosten 2-2017

AmazonPosten 2-2017 er klar fra trykking og skal pakkes for utsendelse til medlemmene.
Regner med at den er i postkassa i løpet av første halvdel av juni.

Styret ønsker alle medlemmer en god sommer.


14. Februar 2017
AmazonPosten 1-2017

AmazonPosten 1-2017 er klar fra trykking og skal pakkes for utsendelse til medlemmene.
Regner med at den er i postkassa i løpet av uke 8.

Om du ikke skulle få AmazonPosten, se tekst i AmazonPosten 4-2016 om mulig årsak.


20. desember 2016
AmazonPosten 4-2016

En ny utgave av AmazonPosten med kalender og en bankgiro for betaling av kontingent for 2017
er i disse dager på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av denne uken (uke 51).

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
For at du skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse,
vennligst ta kontakt med styret ved å sende en mail fra vårt kontaktskjema.
Har du ikke mail, kan du ringe en i styret.

Styret i NVAK ønsker alle en God Jul.

Mvh.
Kjell Hallberg (for styret)
Styremedlem


August 2016
AmazonPosten 3-2016

AmazonPosten 3-2016 er klar fra trykking og skal pakkes for utsendelse til medlemmene.
Regner med at den er i postkassa i løpet av første uka i september.


Februar 2016
Påmelding til landstreffet


Åpning for påmelding til landstreffet er utsatt 1 uke til 27/2-2016.
AmazonPosten 1-2016 er på vei ut til medlemmene i disse dager med informasjon om landstreffet,
men alle har ikke fått bladet før åpning av påmelding som først var satt til 20/2-2016.
Derfor må vi utsette det 1 uke slik at vi er sikre på at alle har fått bladet.


Februar 2016
Sende ePostkort fra NVAK


Det har vært mulighet til å sende et ePostkort fra vår hjemmeside.
Men bildene av Amazoner som skal være med, har ikke kommet opp på skjermen.
Dette er nå rettet.
Gå inn på siden og send et ePostkort til en du kjenner.
Det er lagt ut mange bilder og flere kommer.
De fleste bildene er hentet fra medlemgalleriet som er publisert på den siste siden av AmazonPosten.


Januar 2016
Norsk Volvo Amazon Klubbs Landstreff i 2016

Informasjon om årets landstreff på Bud Camping er lagt ut på nettet.
Bestilling av overnatting i medbrakt telt/campingvogn eller leie av hytte
kan ikke gjøres før den 20. februar. Siste frist for bestilling av hytte er 20. april.
All bestilling av overnatting og påmelding gjøres til NVAK.
Bestilling av plass til bobil/campingvogn/telt kan gjøres helt fram til 14 dager før treffet.


27. - 29. juni 2014
Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff

NVAK’s landstreff 2014 skal i år avholdes på Kinsarvik Camping.
Sett av denne datoen allerede nå for et hyggelig samvær med andre medlemmer av klubben.
Bestilling av overnatting i medbrakt telt/campingvogn eller leie av hytte
kan ikke gjøres før den 20. januar. Siste frist for bestilling er 20. april.

Mere informasjon om landstreffet og bestilling av overnatting finner du her.
NB! Les nøye gjennom hvordan bestille overnatting og påmelding til landstreffet.

Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

Vi sees på landstreffet og ønsker dere alle velkommen.


Styret i NVAK

Kontaktperson: Kjell Hallberg, tlf. 936 61 724 etter kl. 18:00


21. - 23. juni 2013
Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff

NVAK’s landstreff 2013 skal i år avholdes på Gaustablikk Høyfjellshotell oppå fjellet ved Rjukan.
Sett av denne datoen allerede nå for et hyggelig samvær med andre medlemmer av klubben.
Bestilling av overnatting i medbrakt telt/campingvogn eller leie av rom eller hytte
kan ikke gjøres før den 20. januar. Siste frist for bestilling er forlenget til 10. mai.

Mere informasjon om landstreffet og hvordan du bestiller overnatting finner du her.
NB!  Les nøye gjennom hvordan bestille overnatting og påmelding til landstreffet.

Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

Vi sees på landstreffet og ønsker dere alle velkommen.


Styret i NVAK

Kontaktperson: Rune Hallberg, tlf. 916 81 347  (kl. 18-21)


Forskjellige linker til bilder og video fra landstreffet i Karlstad 2012

Bilder lagt ut på den Svenske Volvo Amazon Klubb sin nettside.

Bildeserie Värmlands Folkblad

WEBB-TV fra Nya Wermlands-Tidningen
 

15. - 17. juni 2012
Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff

NVAK’s landstreff 2012 avholdes i samarbeid med den Svenske Volvo Amazon Klubben på Bomstadbaden Camping, 9km. vest for Karlstad sentrum i retning Ørje.
Vi har leid hele campingplassen som ligger ved Vänern, og det blir en helg med mange forskjellige aktiviteter for de som ønsker dette eller en fin tid på stranda med bading.

Bestilling av overnatting i medbrakt telt/campingvogn eller leie av villavogn, leilighet eller hytte kan ikke gjøres før den 20. januar. Bestillingen skal gjøres direkte til campingplassen.
Siste frist for bestilling er 30. april.

Mere informasjon og program for landstreffet og hvordan bestille overnatting finner du her.
NB!  Les nøye gjennom hvordan bestille overnatting og påmelding til landstreffet.

Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

Vi sees på landstreffet og ønsker dere alle velkommen.


Styret i NVAK


10. januar 2011
Utsendelse av AmazonPosten 4-2010
 

Hei alle medlemmer i Amazon Klubben.
 
Ved siste utsendelse av AmazonPosten som kom til dere rett før jul eller i romjulen viser det seg at det kan ha skjedd en pakke feil fra de som sender ut bladet for oss.
Vi har i det siste mottatt 4-5 henvendelser fra medlemmer som har mottatt to giroer eller flere i sin forsendelse. En til seg selv og de andre til andre medlemmer. Vi har også fått noen som etterlyser bladet, så vi er litt redde for at det kan være flere en de 4-5 stykker som har sagt i fra som har fått flere giro med bladet.
 
Så vi ber de av dere som ikke allerede har sagt i fra at de har mottatt flere giroer, om å si i fra til oss. Er det flere vil vi gjerne vite det, slik at vi får ryddet opp i dette og at alle får bladet sitt i posten.
De av dere som ikke har mottatt blad med giro for 2011 medlemskap kan også gi oss beskjed slik at vi får sendt ut til dere alle samme.
Dere kan svare på mail ved å trykke her.
 
Mvh styret i Norsk Volvo Amazon Klubb
 
Bengt Lybekk
Rune Hallberg
Håkon Frogner
Arve Larsen
Andreas Haugen
Johan Øvrum.

25. - 27. juni
Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff 2010


NVAK’s landstreff 2010 skal i år avholdes på vestlandet. Nærmere bestemt på Gudvangen.
Sett av denne datoen allerede nå for et hyggelig samvær med andre medlemmer av klubben.
Mere informasjon om treffet, foreløpig program  og bestilling av overnatting/hytter
finner du her i dette Pdf-dokumentet.

Det er "førstemann til mølla" prinsippet som gjelder ved bestilling av hytter og vi regner med stor pågang. Vær derfor raskt ute med bestillingen.
Bestillingen kan gjøres til vår klubb mail: email@nvak.no,
eller til Rune Hallberg på telefon 916 81 347 (18-21 hverdager)
NB! Frist for bestilling av overnatting er utsatt til den 15. april p.g.a. sen postgang med AmazonPosten 1-2010.

Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

Vi sees på landstreffet.

Kontaktperson: Arve Larsen, tlf. 412 78 939


16. mai 2010
Årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb

Årsmøtet i NVAK er flyttet til søndag 16/5-2010 klokken 13:00.
Grunnet en inkurie v/Arve Larsen ser styret i NVAK seg nødt til å flytte årsmøtet til Rustad Kafe,
som ligger ved riksvei 7 på Sokna. Kart finner du her.
Innholdet på årsmøtet vil fortsatt være det samme som i den formelle innkallelsen som kommer senere.
Dette er altså kun en melding om at selve møtet flyttes til annet tidspunkt og sted.

Følgende Posisjoner/Personer er på valg:
     Leder (Bengt Lybekk) (2 år)
     2. Styremedlem (Christian Holck) (2 år)
     3. Styremedlem (Johan Øvrum) (1 år)
     Revisor (Åsmund Kleve) (1 år)
     Valgkomite (Christian Holck/Andreas Haugen) (1 år)

Det blir også en enkel servering.

Se forøvrig vedlegget i AmazonPosten Nr. 1-2010 for mere informasjon.

Hilsen styret i Norsk Volvo Amazon Klubb.


4. mars 2010
AmazonPosten nr. 1-2010

En ny utgave av AmazonPosten er nå på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av uke 9.
I forbindelse med klubbens 20 års jubileum, er det med bladet en overraskelse til alle medlemmene.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
Se medling lenger ned på siden under utsendelse av AmazonPosten nr. 1-2009.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


20. desember 2009
AmazonPosten nr. 5-2009

En ny utgave av AmazonPosten er nå på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av uke 50.

Skulle du mot formodning ikke motta AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
Se medling lenger ned på siden under utsendelse av AmazonPosten nr. 1-2009.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


12. august 2009
AmazonPosten nr. 4-2009

En ny utgave av AmazonPosten er nå på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av denne uken (uke 33).

Skulle du fortsatt mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
Se medling lenger ned på siden under utsendelse av AmazonPosten nr. 1-2009.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


17. - 19. juli
Norsk Volvo Amazon Klubbs landstreff 2009


NVAK’s landstreff 2009 avholdes i den gamle militærleieren/Fredriksvern Verft midt i Stavern i Vestfold fredag 17. – søndag 19. juli. Dette i forbindelse med Gladløpet, et veteranbilløp, 18. juli, som er en del av det årlige ”GLADE DAGER I STAVERN-arrangementet”. Kan NVAK stille med ca 50 Amazoner, vil vi sette et utrolig Amazon-preg på løpet og ikke minst i Stavern og Brunlanesområdet denne helgen.
NVAK spanderer deltageravgiften i Gladløpet for klubbens medlemmer.
Løpet har start og mål inne i den gamle militærleieren.
Mere info om Gladløpet finner du her.

Generell informasjon om landstreffet finner du her.
Program for landstreffet finner du her i dette Pdf-dokumentet
Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene finner du beskrevet her.

PS!
Finanskrisa har også nådd sponsorene til NVAK som alle andre.
Vi mangler premier til lotteriet vi skal ha på landstreffet.
Er det noen der ute som kan skaffe tilvei noen premier vi kan bruke til lotteriet?
Gi oss beskjed på styrets email adresse eller om dere skal på landstreffet, ta premien(e) med.

Vi sees på landstreffet og ønsker dere alle en fortsatt god og varm sommer.

Kontaktperson: Areve Larsen, tlf. 412 78 939


19. april 2009
Årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb

Det avholdes årsmøte i NVAK søndag 19/4-09 kl. 13:00.
Sted for årsmøtet er i lokalene til Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugaten 43, 3044 Drammen. Går dere inn via linken Mer info, kan dere finne ut hvor i Drammen hotellet ligger.
Det er også ønskelig fra hotellets side at flest mulig kommer i sine Amazoner til årsmøtet.

Forslag fra medlemmene til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet
Det blir også en enkel servering.

Se AmazonPosten Nr. 5 for mere informasjon.

Hilsen styret i Norsk Volvo Amazon Klubb.


9. mars 2009
AmazonPosten nr. 2 (Matrikkel)

Matrikkelen er nå på vei ut til våres medlemmer.
Den ble sendt ut fra distributøren fredag 6. mars.

Skulle du fortsatt mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
Se medling under forrige utsendelse av AmazonPosten nr. 1-2009.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


16. februar 2009
AmazonPosten nr. 1

En ny utgave av AmazonPosten er nå på vei til medlemmene.
Den blir sendt ut i løpet av denne uken (uke 8).
Matrikkelen kommer ut i neste utgave.

Skulle du mot formodning ikke få AmazonPosten i din postkasse en av de nærmeste dagene,
kan det bero på at klubben har feil adresse.
Som nevnt under matrikkeloppdateringer på side 2 i AmazonPosten 5 2008, står det blant annet:
"Styret har besluttet at blader som kommer i retur til klubben ikke lenger skal videresendes til ny adresse da dette påfører klubben unødvendige portoutgifter."
For at du igjen skal få AmazonPosten sendt hjem til deg, må du sende adresseendring til klubben.
Det kan du gjøre ved å trykke her. Da kommer du til siden for endringer av klubbregister.
Dersom du ikke får AmazonPosten men fortsatt bor på samme adresse, vennligst ta kontakt med styret ved å sende en mail. Har du ikke mail, kan du ringe en i styret.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


25. juni 2008
Landstreffet 2008

Hei og takk for sist til dere som var til stede på Oppdal.
NVAK sitt landstreff ble arrangert i helgen 20. - 22. juni 2008 på Halsetløkka Oppdal Camping. Vi ble tilslutt 41 biler og en del mere folk som koste seg på Oppdal denne helgen. Været var med oss hele helgen kun avbrutt av en halvtimes regn på lørdag ettermiddag.
Fredags kvelden ble avsluttet med grilling og lørdagen fortsatte med en liten kjøretur og utstilling av biler. Lørdags kvelden ble avsluttet med en lang og for noen en innbringende loddtrekning.
Søndag var det tid for premieutdeling og alle som en samlet vi oss på utstillingsplassen. Premier ble delt ut i de forskjellige klassene og det hele ble avsluttet med et gruppebilde av alle vinnerne.
Vi i styret vil med dette takke alle våre medlemmer som bidro til at dette ble et flott landstreff.
Og hvem vet, kanskje vi sees til neste år et annet sted i landet.
Vi i styret mottar gjerne konkrete tips om plass hvis noen av dere har det.

Fortsatt god sommer.
Hilsen styret i Norsk Volvo Amazon Klubb

Vinnerne fra landstreffet 08

13. april 2008
Årsmøte i Norsk Volvo Amazon Klubb

Det avholdes årsmøte i NVAK søndag 13/4-08 kl. 13:00.
På grunn av at møtelokalet til Motormuseet på Strømmen Storsenter er opptatt, må sted flyttes til møtelokalet hos Myrdahl og Sveen AS, Støperiveien 26 (samme vei som Strømmen Storsenter). Lokalene vil være låst, men det er ringeklokke på døra.
Innkjøring er den samme som til det gamle parkeringshuset til storsenteret vis-a-vis Torshov Bilrekvisita.

Forslag til årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.
Et forslag til årsmøtet er å endre tidspunktet for årsmøtet som egentlig er fastsatt til å være i løpet av de tre første månedene, til i løpet av de fire første.

De som er på valg:
Pål Magnus Lilleberg
Christian Holck
Tom Pettersen

Hilsen styret i Norsk Volvo Amazon Klubb.


12. februar 2008
AmazonPosten

En ny utgave av AmazonPosten er nå under trykking.
Den blir sendt ut så for trykkingen er ferdig.
Dette er en utgave med stoff som ikke fikk plass i AmazonPosten nr. 3.
Matrikkelen kommer ut i neste utgave.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


18. desember 2007
AmazonPosten nr 3

Årets siste utgave av AmazonPosten (nr 3) blir sendt ut fra trykkeriet 19. desember.
Sammen med denne utgaven finner dere også Amazon-kalenderen for 2008.
Er usikker på om bladet rekker frem føre jul (grunnet all juleposten som skal frem), men styret
håper på det beste.

mvh
Rune Hallberg (for styret)
Sekretær


16. desember 2007
Til alle medlemmer i Norsk Volvo Amazon Klubb.

Da er det snart jul, og et nytt år står for tur. Året 2007 har bydd på mange utfordringer for oss i NVAK. Som mange av dere har skjønt ligger vi godt etter med AmazonPosten, og vi har også hatt andre problemer i løpet av det siste halvåret. AmazonPosten #3 er på vei ut til dere i disse tider, og det vil følge med en grundig forklaring på problemene vi har hatt i bladet.

Kalender for 2008 er sendt ut sammen med bladet.

Ellers har styret i NVAK avholdt to styremøter i det siste. Et møte ble avholdt 28 september der
oppgavene med medlemsregister og web ansvarlig ble løst.
Det siste møtet ble avholdt 6. desember. På dette møtet ble det blant annet bestemt at landstreffet 2008 blir avholdt på Oppdal i helgen 20.-22. juni. Mer informasjon om dette vil dere finne i den første utgivelsen av AmazonPosten 2008.

Det ble også bestemt at klubben skal handle inn nye t-skjorter for salg på treff og til dere medlemmer. Skjortene vi har solgt i det siste er det så og si ikke flere igjen av. Vi skal lage en type skjorte i to farger, svart og hvit, med klubbens logo på brystet, og meningen er at dette skal være en klubbskjorte som videreføres etter at 1. opplag er utsolgt. I tillegg skal vi lage ei t-skjorte som er litt annerledes, og når den er utsolgt vil vi kanskje komme med et annet design. Uansett, vi må først innhente en tillatelse fra rettighetsinnehavere innen vi bruker logoer og merker. Vi håper dere har noe å glede dere til når dere om kort tid vil motta AmazonPosten #3.

Da ønsker vi alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Hilsen styret i Norsk Volvo Amazon Klubb.


30. mai 2007
Auksjonen på www.nvak.no    (
Auksjonen er avsluttet.)

Auksjon av deler fra den kollisjonsskadde 58 modell Amazonen klubben fikk er nå gjenåpnet. Det gjelder visse regler når det gjelder budgivningen, så les gjennom kjørereglene før bud legges inn på delene. klikk på linken "Auksjon "i menyen til venstre for å lese mer om disse, samt for å finne linken til selve auksjonen.

mvh
Arnt Willy Aardal (webmaster)


29. mars 2007
Problemer med www.nvak.no

Den siste tiden har klubbens hjemmeside vært preget av store driftsforstyrrelser. Det hele startet med en oppgradering av en server hos vår leverandør av webhotellet. Denne oppgraderingen medførte at det aller meste av den interaktivitet som var bygget inn i nvak.no ikke lenger fungerte, kun diskusjonsforumet fortsatte å fungere som forutsatt. Dette kom selvsagt i en periode da jeg hadde minimalt med tid til å bruke på å rette opp koden for å få hjemmesiden opp og gå igjen, og det har følgelig tatt tid. Etter å ha byttet til en ny leverandør av webhotell er det meste på plass, og innmelding, terminliste, markedsplass samt diskusjonsforum fungerer nå som før.

Det gjenstår stadig noen utbedringer å gjøre på bl.a. gjestebok, mailingliste og epostkort. Gjesteboken er plaget av spammere så den blir nok skiftet ut om ikke så lenge. Mailinglisten er såpass knotete å bruke at også den blir skiftet ut med en ny løsning. Når dette kommer på plass kan jeg i dag ikke si noe om.

mvh
Arnt Willy Aardal (webmaster)


16. desember 2006
AmazonPosten nr 5

Årets siste utgave av AmazonPosten (nr 5) er på vei ut til medlemmene i disse dager.  Sammen med denne utgaven finner dere også Amazon-kalenderen for 2007. Da bladet dessverre er et par uker forsinket er jeg usikker på om bladet rekker frem til jul (grunnet all juleposten som skal frem i disse dager), men håpet er der.

2006 går mot slutten og jeg ønsker å runde av med å ønske dere en god jul og et riktig godt nytt år!

mvh
Arnt Willy Aardal (redaktør)


21. oktober 2006
Auksjon av deler
Auksjon av deler fra den kollisjonsskadde 58 modell Amazonen klubben fikk er nå åpnet. Det gjelder visse regler når det gjelder budgivningen, så les gjennom kjørereglene før bud legges inn på delene.

mvh
Arnt Willy (for styret)


28. juli 2006
Mail-trøbbel
Klubben har fått ny mailserver, og under flyttingen ble dessverre klubbens mailadresse slettet. Denne ble gjenopprettet straks jeg ble klar over feilen, men det har trolig gått et par dager uten at det har vært mulig å sende mail til adressen email@nvak.no. Om noen av dere ha sendt en mail til klubben og ikke fått svar må dere sende mailen på nytt.

mvh
Arnt Willy (webmaster)


21. desember 2005
Julehilsen og AmazonPosten nr 5/2005
Det skrives 21. desember. Vi har lagt årets korteste dag bak oss og kan begynne å se frem til en ny og hyggelig sesong i Amazonens fortegn.
Årets siste blad, nr 5 - 2005, er i trykken. Dessverre lot det seg ikke gjøre å få sendt dette ut før jul/nyttår, og ny tid for utsendelse er første uke i år 2006. Foruten kalenderen vil dere også finne vedlagt en giro til innbetaling av medlemskontingent for 2006.

Julen står for døren og jeg vil ønske hver enkelte av dere en god jul og et riktig godt nytt år!

Arnt Willy (redaktør)


27. november 2005
Julebord
NVAK, lokalavd Oslo/Akershus inviterer medlemmer av NVAK til julebord på Strømmen Motormuseum tirsdag den 6. desember 2005 kl 19:00. Menyen består av spekemat og rakefisk med dertil egnet tilbehør, og lokalavdelingen spanderer.
For å kunne ha en liten formening om hvor mange som kommer er det fint om dere gir beskjed, det er ikke noen bindende påmelding, til Tore Pettersen, tlf. 22 30 05 66 dagtid eller til Arve Larsen, tlf. 412 78 939 innen onsdag 30. november.


8. november 2005
Forsinket utgivelse av AmazonPosten nr 5
AmazonPosten nr 5/2005 skulle vært i trykken, men blir dessverre forsinket. For å få fullført bladet tregner jeg noen flere bidrag fra dere medlemmer. Etter en lang og aktiv sesong må dere ha opplevd noe i Amazonen, noe som er av interesse for de andre medlemmene i klubben. Grip pennen fatt og få forfattet ditt bidrag til den kommende utgaven. Fristen for å sende inn ditt bidrag forlenges med en uke fra dags dato.

Det skal også lages en Amazon-kalender for 2006. Denne er inkludert i kontingenten og sendes ut til alle som har betalt for 2005 og/eller 2006. Denne er planlagt utgitt med en medlemsamazon på hver måned. Fristen til å sende inn bilder (papir eller digitalt) forlenges også med en uke fra dags dato.

Utsendelsen av blad og kalender blir nå forskøvet til begynnelsen av desember..


15. oktober 2005
Databaseproblemer
Grunnet et harddiskhavari er alle applikasjoner som benytter database (markedsplassen, diskusjonsforum, gjestebok, terminliste, mailingliste og epostkort) ute av drift. Feilen forventes å være reparert tidligst til kvelden. De som har lagt inn noe i disse applikasjonene siste uke må selv sjekke at det som ble lagt inn faktisk er der når serveren kommer opp igjen.


30. august 2005
Registreringsskjema
Etter å ha vært ute av drift noen dager er skjema for endring av medlem- og Amazon-opplysninger til klubbens medlemsregister nå oppe og går igjen.

Samtidig kan det også opplyse om at det på nytt er mulig å motta HTML-formatert mail fra klubben. I en periode har det kun vært mulig å motta tekstbasert mail, men nå kan du altså velge hvilket format du vil motta.


25. august 2005
AmazonPosten nr 4
AmazonPosten nr 4/2005 er trykket, pakket og postlagt. Alle klubbens medlemmer vil således ha sitt eksemplar i postkassen i slutten av uken, eller tidlig i neste uke.


29. juni 2005
Nye T-skjorter
Klubben har utvidet sitt sortiment av klubbrekvisita med en ny T-skjorte. Samtidig omdøpet de tidligere T-skjortene til piquet-skjorter. Les mer om utførelse og priser på siden; Klubbrekvisita. All rekvisita bestilles som vanlig til Arve Larsen.


27. juni 2005
Kjedekollisjon på E6
Som mange har sett i avisene var det en kjedekollisjon på E6 ved Morskogen søndag ettermiddag. Ulykken skjedde på et tidspunkt da mange av deltagerne på vårt Landstreff var på vei hjemover. På avisbildene vises klart og tydelig en rød Volvo Amazon midt inne blant brannbiler, ambulanser og et ambulansehelikopter. Vi har siden i formiddag forsøkt å få rede på om denne Amazonen var involvert, men politiet hadde ikke lov å gi oss slike opplysninger. De kunne imidlertid fortelle at én av de syv involverte bilene var fabrikat Volvo, og at denne var svenskregistrert. Frykten for at den røde Amazonen var involvert sank da betraktelig, fordi ingen røde Amazoner som deltok på Biri var svenskregistrerte.
Nå i ettermiddag har vi identifisert den nevnte Amazonen. Denne kom like etter at ulykken var skjedd, og eieren hadde, i kraft av sin kompetanse, stoppet for å hjelpe til med redningsarbeidet.

Arve Larsen
Styremedlem


10. februar 2005
AmazonPosten nr 2-2005
AmazonPosten nr 2/2005 er straks ferdigtrykket, og blir pakket og postlagt i kommende uke. Alle klubbens medlemmer vil således ha sitt eksemplar i postkassen innen utgangen av kommende uke (18. - 19. februar).
De som ikke er registrert med innbetalt medlemskontingent for 2005 vil finne en påminnelse vedlagt. Dersom du har betalt kontingent, men nå får en påminnelse kan disse ha krysset hverandre i postgangen. For å være sikker på at du ikke har falt ut av systemet bør du ta kontakt med klubbens kasserer; Pål-Magnus Lilleberg (email: kasserer@nvak.no, tlf. 934 53 819 kl 18-21). Dette gjelder spesielt om innbetaligen ble foretatt for mer enn 14 dager siden. Ha dato for innbetalingen klar når du tar kontakt (viktig!).


14. januar 2005
AmazonPosten nr 1-2005
AmazonPosten nr 1/2005 (matrikkelen) er trykket ferdig, og blir forhåpentligvis pakket og postlagt tidlig i kommende uke. Alle klubbens medlemmer vil således ha sitt eksemplar i postkassen innen utgangen av kommende uke (eller senest tidlig i uken etter).
Vedlagt denne utgaven vil du også finne innkallingen til årsmøtet. Sammen med innkallingen finner du også alle relevante sakspapirer som årsberetning, regnskap og budsjett.
Terminlisten på nvak.no fylles stadig på med nye treff etterhvert som de annonseres. Dersom du har informasjon om et treff du mener budre være i listen så send redaksjonenen mail med opplysninger om treffet.


9. november 2004
AmazonPosten nr 5-2004 / Amazon-kalenderen 2005
Nå som sesongen mer eller mindre er over, avtar aktiviteten i klubben noe frem til vårparten når bilene blir hentet frem av vinterdvalen. Selv om klubben nå går på sparebluss forsetter enkelte aktiviteter som normalt, deriblant AmazonPosten.
AmazonPosten nr 5 er ferdig trykket og blir pakket og postlagt i disse dager. Med denne uke på pakking og postgang forventes bladet å være i medlemmenes postkasser i uke 46 eller tidlig i uke 47.
Vedlagt vil dere også finne kalenderen for 2005, samt giro til innbetaling av medlemskontingenten for 2005. På de første sidene i bladet vil dere finne endel praktiske opplysninger som det er viktig at dere leser gjennom mht. tidsfrister etc.


23. juni 2004
Oppdatert treffinformasjon
Styret vil minne alle klubbens medlemmer om at klubbens landstreff blir arrangert på Biristrand til helgen og alle er hjertelig velkommen til å delta. Innbydelsen går ikke bare ut til Amazon-eiere, men også eiere av alle typer Volvo er velkommen.
Konserten med Hellbillies som skulle avholdes på Ål Folkepark er avlyst. Selve Volvo-treffet på Ål avholdes som planlagt.
Oppdatert informasjon om VROM 2004 er nå lagt ut. Husk påmeldingsfristen til arrangementene på fredag og lørdag som er satt til 1. juli.


5. april 2004
Oppstart av Telemark lokalavdeling
Telemark lokalavdeling vil bli forsøkt startet opp. Det blir avholdt et stiftelsesmøte torsdag 15. april kl 17:00 på Lasses Kafeteria på Stathelle/Rugtvedt (like ved E18 på sørsiden av Grenland Bru). Alle klubbens medlemmer bosatt i Telemark har fått tilsendt en invitasjon med posten.


19. februar 2004
AmazonPosten nr 2-2004 / medlemskontingent 2004
AmazonPosten nr 2/2004 er trykket ferdig, og blir forhåpentligvis pakket og postlagt tidlig i kommende uke. Alle klubbens medlemmer vil således ha sitt eksemplar i postkassen innen utgangen av kommende uke (eller senest tidlig i uken etter).
De som ikke er registrert med innbetalt medlemskontingent for 2004 vil finne en påminnelse vedlagt. Dersom du har betalt kontingent, men nå får en påminnelse kan disse ha krysset hverandre i postgangen. For å være sikker på at du ikke har falt ut av systemet bør du ta kontakt med klubbens kasserer; Pål-Magnus Lilleberg (email: kasserer@nvak.no, tlf. 934 53 819 kl 18-21). Dette gjelder spesielt om innbetaligen ble foretatt for mer enn 14 dager siden. Ha dato for innbetalingen klar når du tar kontakt (viktig!).
Terminlisten på nvak.no fylles stadig på med nye treff etterhvert som de annonseres. Dersom du har informasjon om treff du mener budre være i listen så send meg en mail med opplysninger om treffet.


13. februar 2004
Misbruk av medlemsmatrikkelen
Vi i styret i NVAK er gjort kjent med at en person har ringt rundt til forskjellige medlemmer av Norsk Volvo Amazon Klubb og prøvd å selge diverse produkter. Denne personen har enda ikke presentert seg, og ringer fra et nummer som ikke er registrert på noe navn. Det viser seg at denne personen har brukt Norsk Volvo Amazon Klubb sin matrikkel som adressedatabase.
Styret ønsker med dette å presisere at vi tar sterk avstand fra en slik useriøs virksomhet som denne personen representerer. Dersom det lykkes noen av våre medlemmer å få navnet på personen, ønsker styret å komme i kontakt med personen. Matrikkelen er et enormt verktøy for vi som bruker den slik den er ment å brukes, men nå har det altså vist seg at den kan misbrukes. Vi beklager det inntrufne, og forsikrer våre medlemmer om at vi jobber med saken.

På vegne av styret
Håkon Frogner.


13. januar 2004
Oppgradert terminliste
Terminlisten er nå byttet ut med en kalenderbasert versjon. En månedskalender vises, sammen med månedens treff. Les mer om terminlisten og bruken av den på linken nederst på "Treff/Marked"-siden.


1. januar 2004
Oppgradert markedsplass
Markedsplassen på nvak.no er nå oppgradert. Annonser som legges inn heretter er tilgjengelig langt raskere enn hva som har vært tilfelle tidligere, samtidig som det er mulig å laste opp bilder sammen med annonsen. Les mer om den nye markedsplassen ved å klikke på "Markedsplassen" i " Forskjellig"-menyen til venstre og på "Les mer om dette..."-linken nederst på siden.


18. desember 2003
Julehilsen
Norsk Volvo Amazon Klubb står på terskelen til 2004, og styret vil i den anledningen ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og godt nytt år. Det er en fornøyelse å ta del i driften av en klubb med så mange dedikerte medlemmer. Takk skal dere ha, alle sammen! Vi sees i 2004.
På vegne av styret
Håkon Frogner


18. desember 2003
Oppdatering av nvak.no
www.nvak.no har vært gjennom en større oppdatering og har fått en helt ny layout. Samtidig med ansiktsløftingen ble hovedmenyen på venstre side skiftet ut med en mer smakfull løsning. Etter endel mindre innkjøringsproblemer er siten nå så stabil at den er klar til medlemmenes bruk. Send meg gjerne et tips om du skulle finne linker som ikke fungerer (eMail: redaktor@nvak.no).
Det ble samtidig ryddet opp i filene og mye unødvendig kode ble fjernet. Gevinsten som oppnås med dette er at sidene lastes raskere. Selv om hovedmenyen er tyngre å laste ned, tar de øvrige sidene mindre tid.
Trefflisten er oppdatert med et treff i Tyskland; Techo Classica i Essen. Volvo tilbyr en pakkeløsing med reise, opphold og adgang++. Påmeldingsfristen for dette opplegget er allerede 26. januar. Mer info finner du i trefflisten.
Så vil jeg ønske alle klubbens medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!
mvh
Arnt Willy Aardal (webmaster for nvak.no)