Påmelding og forhåndsregistrering av fører og bil(er) som ankommer landstreffet 2023

Her kan du melde deg på til landstreffet og forhåndsregistrere bil(er) som ankommer treffet.

For å spare tid på registreringen av biler under selve landstreffet, ønsker styret
at dere forhåndsregistrerer hvilken bil(er) dere ankommer landstreffet med.

Styret takker så mye for hjelpen og at du i tillegg til påmeldingen tar deg tid til å få sendt oss disse opplysningene.

Dersom du kun ønsker å se informasjon om landstreffet, behøver du ikke å sette noe antall.
Men da får du heller ikke registrert påmeldingen til landstreffet.

Skulle du/dere ankomme landstreffet med annen transport enn bil, setter du 1 i antall
og velger 'Annen transport' i valget Jeg/Vi ankommer treffet.: Med.

Kommer det flere biler til samme overnattingsenhet men fra forskjellige personer,
må alle registreres samtidig med påmeldingen da det knyttes opp mot et ref.nr. som din påmelding får tildelt.Jeg ønsker å forhåndsregistrere   biler