Landstreff - utstillingskriterier

I anledning årsmøtet for Norsk Volvo Amazon Klubb 2005 ble det fremmet et forslag om å utarbeide retningslinjer for hvordan premiering av Amazon skulle foretas ved avholdelse av landstreff. Dette etter at premieringspraksis for landstreff 2004 skapte noen diskusjoner.
Det ble derfor satt en komité som skulle utarbeide et forslag til hvordan dette skulle praktiseres. Komiteen utgjorde Per Brynildsen og Kim Steven Larsen, samt en gjennomgang av styret.

Prinsipiell avklaring:

Man har ønsket å kombinere en jury og publikumsavstemming. Dette ønskes løst ved at en klasseinndeling foretas, fastsatt av en jury, og at publikum deretter avgir stemmer innenfor disse klassene. En jury vil bli oppnevnt i anledning det spesifikke arrangement. Det var også tenkt slik at kriteriene skulle fastsettes ved neste årsmøte, men kjøre et forsøk i 2005. Videre var tanken at eventuelle endringer i kriteriene vil være gjeldende straks årsmøtet har vedtatt de.
Man har derfor vært nødt til å definere hva klassene skulle ha som kriterier, slik at juryen og Amazon eierne har noe konkret å forholde seg til. Klassene er fastsatt til:

 • Original     (Grønn merket)
 • Modifisert  (Gul merket)
 • Ombygd    (Rød merket)

Kriteriene som er foreslått er ikke uttømmende, men er ment retningsgivende for hvordan dette skal løses.

Klasse original:

 • Amazonen skal så autentisk fabrikkstandard som mulig.
 • Det skal stemme mht typeplate (riktig interiør, farge, motortype, felger/kapsler etc). Biler som er restaurert/lakkert /reparert, skal være så riktig og fagmessig utført som mulig.
 • Ekstrautstyr skal være tidsriktig, og være tilgjengelig i aktuell tidsepoke for bilen;
  • Typisk vil ekstrautstyr i tidsriktige Volvo tilbehørskataloger og annen litteratur/ dokumentasjon godkjennes.
 • Sikkerhetsfaktorer som speil, nakkestøtter, sikkerhetsbelter, H4-hovedlys, ekstra bremselys og dekk holdes utenfor vurdering mht klasseinndeling.
 • Bilen skal vurderes ut i fra et helhetlig inntrykk

Klasse modifisert:

 • Amazonen kan være noe endret i forhold til fabrikkstandard. Eks. Favorit som er påsatt mer krom rundt vinduer, 4-trinns gir, biler omgjort til Sport/GT etc.
 • Den kan være bygget opp av deler levert til annen type Amazon. Eks. nyere griller, annen type forgasser, annen dynamo, B20 motor i B18 bil etc. Lakkfarge kan være byttet til annen farge levert på Amazon, også interiør i annen farge. Deler fra andre klassiske Volvo kan også benyttes, dersom dette er helhetlig. F. eks hjulkapsler.
 • Ekstrautstyr er litt mer fleksibelt i denne klassen enn i original, dog skal det være typisk for Amazon. Eks. 5½" felger, klassiske aluminiumsfelger, 2" eksosanlegg, moderat senkesett etc. Nyere radio, høytalere og antenne er godtatt. GT ratt, GT-stoler og ekstralys kan være av nyere type , men bør ha et klassisk tilsnitt.
 • Bilen skal vurderes ut i fra et helhetlig inntrykk

Klasse ombygget:

 • Amazonen kan være omgjort til det ugjenkjennelige.
 • Her kan man bruke deler fra hva som helst.
 • Uoriginale farger er tillatt. Eks. oransje, knall gul, Porsche rød og metallic farger, striper etc.
 • Modifisert motor. Her stiller biler med større motor enn Sport/GT. Eks 2,2 l, doble 45 eller biler med flere forgassere etc.
 • Felger: Typer, bredder og størrelser er fritt.
 • Kapping, bredding, styling av karosseriet medfører at bilen havner i denne klassen.
 • Bruk av andre typer lykter, håndtak etc. vil typisk omfattes av denne klassen.
 • Biler som har ratt eller seter av nyere dato, (ikke tidstypisk eller manglende klassisk tilsnitt), faller også inn under denne klassen.
 • Bilen skal vurderes ut i fra et helhetlig inntrykk

Jury:

Utnevnes av treffets arrangør. Juryen skal vurdere bilene i de forskjellige klasseinndelinger. Juryen skal vurdere utfall av klassifisering ut fra et helhetlig inntrykk, men dog ha rett til å vurdere avvik på tvers av gitte forutsetninger.

Vi oppfordrer deg til å ta en egen vurdering av din Amazon i forhold til klasseinndeling. Men husk; vi møtes for å ha det sosialt og gøy, og ikke bare knive om de flotteste premiene.

Hva angår premiering av andre gjenstander og biler vil dette ble vurdert for hvert enkelt treff hvordan dette skal løses.

Poengberegning av stemmeseddel:

Det stemmes på en utlevert stemmeseddel hvor det skal skrives hvilken bil du mener bør komme på 1. plass, 2. plass og 3. plass i de forskjellige Amazon klassene. I de øvrige klassene er det kun 1. plassen det skal stemmes på. 1. plass gir 3 poeng, 2. plass 2 poeng og 3. plass 1 poeng. Deretter blir poengsummene fra alle stemmesedlene lagt sammen pr. bil og den med flest poeng er vinner av klassen. Ved stemmelikhet er det den med flest antall 1. plasser som vinner. Eventuelt telles også antall 2. plasser og antall 3. plasser om det fortsatt er likt. Dersom det fortsatt er stemmelikhet etter antall 1., 2. og 3. plasser, blir det loddtrekning av hvem som vinner.
Alle som ønsker å stemme kan få en stemmeseddel utlevert.