Vervekampanjen

Med bakgrunn i de foregående års vellykkede kampanjer, ønsker styret i NVAK at disse fortsetter. Kampanjene har til formål å aktivere dere til å spre kjennskap om klubbens eksistens i områder der vi normalt ikke kommer til.

For mange er ikke det å ha en Amazon direkte forbundet med veteranbilmiljøet og mange har kort og godt ikke tenkt på at det muligens eksisterer en egen klubb for denne bilmodellen. Når vi ikke oppsøkes aktivt må kjennskap om vår eminente klubbs eksistens og virke pådyttes, og her kommer dere, som vårt beste kontaktnett, inn i bildet. Til tross for sin eksistens siden 1990 er klubben fortsatt relativt ukjent i store deler av landet og vervekampanjene gjør noe aktivt med dette forhold.

Som en takk for innsatsen deler styret ut en premie til de tre som verver flest nye medlemmer til klubben i løpet av året.

Begrensning/regler
Vervekampanjen er åpen for alle klubbens medlemmer med unntak av medlemmer av klubbens hovedstyre.

Vervekampanjen pågår hele året og de medlemmene som har verver nye medlemmer i løpet av året, regnes med i sluttresultatet. Ved årsskiftet settes det sluttstrek for året og status av årets kampanjen kan gjøres opp.

Det nye medlem som blir vervet, må ha betalt kontingent for at vervingen skal bli godkjent. Det er betalingsdato som avgjør i hvilket år vervingen skal gjelde.

Premiene
Det er styret som hvert år setter opp premiene. Her er ett eksempel på en vervepremie.

Amazon-modellbil i skala 1:43 av merket Mini­champs. Dette er nyproduserte biler med langt høyere kvalitetskrav enn vanlige lekebiler. Ikke bare finishen i form av lakk og krom er bedre, men bilen er mer detaljert (kromlister, felgkapsler etc.).

For å vinne en premie gjelder det å være aktiv og dele ut mange informasjonsbrosjyrer til Amazon-interesserte som kan tenke seg å bli medlem av klubben. Er du tilstrekkelig overbevisende vil de også betale sin kontingent, ikke bare «tenke på det».

Verving i praksis
På klubbens hjemmesider finner du en link til et skjema til bruk i vervekampanjen. Fyll inn dine egne personopplysninger i skjemaets øvre del der ditt medlemsnummeret er viktig. Navn og adresse til den som blir vervet fylles inn i rubrikkene under, og om vedkommende har en Amazon fylles bilopplysningene inn i skjemaets nederste del.

Skjemaet blir send inn til klubben og vi vil sende ut en giro til innbetaling av medlemskontingent. Når vi får registrert denne som betalt er vervingen fullført, du blir kreditert med en verving og den vervede blir medlem og får tilsendt sine blader

Lykke til i medlemsjakten!


 

Det settes opp premier til de tre som verver flest nye medlemmer til klubben. Det er ikke lagt noen begrensinger i f.eks. antall vervinger for å få premien, og premien kan nå teoretisk vinnes med kun et par vervinger. Dog bør du selvsagt verve flere for å øke dine vinnersjanser.

Eksempel på en vervepremie