Motor - Original :  Phorum 5 The fastest message board... ever.
Innlegg om Amazonens motor i original utgave 
B18D
Lagt inn av: Jarle (---.bb.online.no)
Dato: August 04, 2003 05:26PM

Hei jeg har en B18D motor og lurer pÄ hva er forskjellen pÄ den og B18B?
Den er fra 1966.

Innlegget er flyttet fra Motor - Uoriginal (webred)

Re: B18D
Lagt inn av: TrondHelge (---.bb.online.no)
Dato: August 04, 2003 05:29PM

I fĂžlge VolvoWorld.com er de forskjellige B18 motorene:

B18A: single carburetor version
B18D: dual SU HS6 carburetors, low compression version
B18B: dual SU HS6 carburetors, high compression version

Med andre ord, B18D motoren du sitter pÄ har lav kompresjon, sannsynligvis 8,7 + at den har doble forgassere.

Re: B18D
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: August 04, 2003 05:31PM

Forskjellene mellom B18B og B18D av utgave I, II og III (samt IV) er ikke store, og gÄr pÄ ulik grad av trimming.

Utgave:
B18A kom i to utgaver der utgave I strekker seg fom. Ă„rsmodell 1962 tom. 1966 der den har en Zenith fallforgasser, og utgave II dekker Ă„rsmodellene 1967 og 68 med en Zenith-Stromberg horisontalforgasser.
B18B og D kom i tre utgaver der fÞrste utgave strekker seg fom. Ärsmodell 1962 (1961 pÄ 1800) tom. 1965, utgave II pÄ Ärsmodell 1966 og utgave III pÄ Ärsmodellene 1967 (Amazon av Ärsmodell 1968 ble levert med B18B og B18D ble derfor trolig ikke levert denne Ärsmodellen). Utgave IV har eksosrensing og var myntet pÄ markeder med strenge krav til eksosutslipp.

Kamaksel:
Utgave I av B18B har en B-kam, mens utgave II og III har en C-kam.
Utgave I av B18D har en A-kam, mens utgave II og III har en B-kam.

Kompresjonsforhold/ytelse:
B18B (utg I): 9,5 - 100 hk SAE / 90 DIN
B18B (utg II): 10,0 - 108 hk SAE / 96 DIN
B18B (utg III): 10,0 - 115 hk SAE / 96 hk DIN

B18D (utg I): 8,5 - 90 hk SAE / 80 hk DIN
B18D (utg II): 8,7 - 95 hk SAE / 86 hk DIN
B18D (utg III): 8,7 - 100 hk SAE / 90 hk DIN

Eksosanlegget er forskjellig pÄ bilene slik at B18B (utg III - 115 hk SAE) yter 96 hk DIN i en Amazon, mens samme motor gir 100 hk DIN i en 140 og 103 hk i en P1800.

Forgasser:
Forgasseren pÄ B18B og D er i all hovedsak den samme; SU HS6, men den har forskjellige nÄler i de ulike utgavene.
B18B (utg I): TZ
B18B (utg II): ZH
B18B (utg III): KD
B18B (utg IV): DX

B18D (utg I): K, A eller XH
B18D (utg II): ZH
B18D (utg III): ZM

Motoren B18 ble levert over 7 Är og i denne perioden ble den forandret en rekke ganger (detaljer utvendig) og kun det som gÄr pÄ trimming av ytelse er gjengitt ovenfor.


Re: B18D
Lagt inn av: Jarle (---.cm.chello.no)
Dato: August 04, 2003 05:58PM

Men hvorfor har B18 B III ,hĂžyre Kompresjonsforhold en min B18 D II?

Re: B18D
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: August 04, 2003 09:43PM

Kompresjonsforholdet er forholdet mellom volumet (brennkammeret) over stempelet nÄr det er i Þvre dÞdpunkt og volumet nÄr det er i nedre dÞdpunkt. Dess stÞrre denne forskjellen (hÞyere kompresjonsforhold) er dess stÞrre er kompresjonen i Þvre dÞdpunkt.

HÞyere kompresjon gir som regel hÞyere effektuttak. En B18B II med et kompresjonsforhold pÄ 10,0 yter 108 hk SAE, mens tilsvarende motor i D-utgave (din B18D II) med sitt kompresjonsforhold pÄ 8,7 yter 95 hk SAE.

For Ä fÄ ut mer krefter av en motor er det ikke nok Ä heve kompresjonen alene, men andre forhold mÄ ogsÄ justeres for Ä fÄ optimal utnyttelse av kompresjonshevingen. Tenning mÄ tilpasses nye forhold og forgasserene mÄ ogsÄ nÄles om for Ä gi en annen drivstofftilfÞrsel. I tillegg har B og D-utgavene forskjellige kamaksler som ogsÄ pÄvirker forbrenningen.

Av spÞrsmÄlsstillingen din aner jeg en liten misforstÄelse om B og D-utgavene. B18B var ment Ä vÊre den beste og sterkeste motoren som var myntet pÄ Volvos toppmodell som var sportsbilen P1800. Den samtidige lanseringen av P1800 og B18 er ingen tilfeldighet for motoren er utviklet med tanke pÄ en sterk motor til sportslig bruk, men Volvo ville aldri utviklet motoren til P1800 alene. De trengte volummodeller som Amazon og PV til Ä ta stordelen av utviklingskostnadene. Likeens hadde ikke P1800 blitt lansert med en svak B16B-motor som hadde latterliggjort P1800 som sportsbil (Volvo hadde P1900 friskt i minne). "NÄr det regner pÄ presten sÄ drypper det pÄ klokkeren" heter det. Den nye B18 var ideell for bruk i Amazon, men av hensyn til P1800 fikk vÄre biler de svakere utgavene A og D. Selv om motorene ble utviklet og stadig ble sterkere med Ärene tok Amazon aldri igjen P1800. Selv pÄ Ärsmodell 1968 da Amazon Sport, 123GT og P1800 hadde samme motor under panseret (B18B III) sÞrget Amazonens eksosanlegg for Ä spise sÄpass mye effekt at den trakk det korteste stÄet.Ditt navn: 
Din e-postadresse: 
Emne: 
Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /customers/f/c/7/cdajrrpu8/webroots/r510779/misc/phorum/mods/spamhurdles/captcha/class.captcha_base.php on line 7 banner class does not have character C defined in its font.