Praktiske opplysninger

Klubbadresse:
 
Kontonummer:

Norsk Volvo Amazon Klubb
Postboks 424
N-1323 Høvik
Norway

Org. nr.: 981 582 829
URL: www.nvak.no
Mail til klubben: email


Bankgiro: 7878.05.24773


IBAN:
Bank: DnB
SWIFT: DNBANOKKXXX
A/C for international payments: NO05 7878 0524 773


Vedtekter og statutter:

Vedtekter og statutter for NVAK vedtatt på årsmøtet i 2013, finner du her.
Siste revidering godkjent på årsmøtet 27.04.2024.


Heder og Ære:

Her kan du se våre æresmedlemmer.


Kontaktpersoner (AmazonPosten, www.nvak.no, LMK-Kontakt, Valgkomité og Revisor):
 

Redaktør AmazonPosten
Arnt Willy Aardal
Kråkedalsveien 36    
4560 Vanse
Tlf. 917 08 448   
email: redaktør
Webmaster
Kjell Hallberg
Ståviveien 7c
1339 Vøyenenga
Tlf. 936 61 724
email: webmaster
LMK Kontakt
Pål-Magnus Lilleberg
Haneborgveien 510
1930 Aurskog
Tlf: 957 43 661 (kl 18 - 21)
email: LMK-kontakt
           LMK-Nytt

Valgkomité
Knut Schei
Starvn. 42a
1088 Oslo
Tlf: 930 85 935
email: valgkomité
Valgkomité
Per Harald Ajer
Bråtavn. 6
3420 Lierskogen
Tlf. 32 85 15 11


Revisor
Ove Loktu
Øvre Prinsdals vei 41
1266 Oslo
Tlf: 901 30 554


Har du spørsmål angående LMK forsikringen, ring If på telefon 21 49 50 37.
Der treffer du If sine kontaktpersoner på LMK forsikringen.
 

Medlemskontingent:

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter anbefaling fra klubbens styre og inkluderer ett års kalender medlemskap og i tillegg medlemskap i evt. lokalavdelingen som klubben måtte ha i ditt nærområde.
Ved tegning av nytt medlemskap, så ettersendes Amazon kalenderen og alle tidligere utgitte utgaver av AmazonPosten fra året.
Klubben tar ikke innmeldingsgebyr.

Standardmedlemmer har for tiden en kontingent på kr 450,-. Inkludert i medlemskapet er også 3-4 utgaver av AmazonPosten. Bladet er til stor del skrevet av medlemmene selv og blir da svært variert med tanke på innhold og vinkling.
Medlemmene oppfordres til å skrive artikler om sin bil, en tur eller referat fra et treff de har vært på.
Det utgis også en matrikkel på nettet som er en oversikt over medlemmer og deres Amazoner, samt faktaopplysning om bilen.
En kalender med et nytt Amazon-bilde for hver måned. Bildene i kalenderen er stort sett av medlemmenes egne biler.
Styret står til disposisjon om du trenger hjelp av teknisk eller historisk art om Amazon, eller kontakter for å få tak i deler.
Hjemmeside på Internett med bl.a. treffoversikt og markedsplass der du gratis kan annonsere biler og deler.
Tilgang til å kjøpe diverse klubbrekvisita.

Medlemmer bosatt i utlandet får et tilleggsgebyr på NOK 50,- for dekking av bankgebyr og dyrere porto.
(Standardmedlemmer betaler NOK 500,- og pensjonistmedlemmer betaler NOK 400,-).

Alderspensjonister med adresse i Norge betaler en redusert kontingent på kr 350,- fra det året de fyller 67 år.
(alder må dokumenteres).

Husstandsmedlemmer (dersom det allerede er et hovedmedlem i husstanden) betaler en kontingent på kr. 50,-.
Som husstandsmedlem er du fullverdig medlem, men forskjellen på husstands- og hovedmedlemskap er at hoved-medlemmet
mottar klubb bladet og andre utsendelser som klubben eller lokalavdelingen måtte gjøre.


Utstillingskriteriene for de 3 forskjellige Amazon klassene.

Se kriteriene ved å klikke på denne linken her.
<  Tilbake