ePostkort - bruksanvisning

Det er hyggelig å motta postkort fra venner og kjente, og ekstra hyggelig er det å motta postkort med Amazon-motiv. Det tilbys derfor brukere av klubbens hjemmesider å sende elektroniske postkort - ePostkort.

Klikk på linken nederst på siden og du kommer inn i systemet.

Her klikker du først på det bilde du vil ha på forsiden av kortet. Klikker du på kategoriene "Medlems-Amazoner", eller "Klassiske Amazon-bilder" til venstre får du se bildene delt inn respektive kategori. "Alle kategorier" viser alle bildene samlet. Det vises 12 bilder av gangen og om du klikker på tallene nedenunder (alternativt på "Neste" eller "Tilbake") vises neste side med bilder.

Når du har valgt et bilde ved å klikke på det, kommer du inn i neste vindu. Her vises en større versjon av det valgte bildet (den størrelse som brukes på ePostkortet). Her oppgir du videre ditt navn og emailadresse, mottagers emailadresse og den hilsen du vil skrive på kortet. Du kan oppgi flere mottagere av samme ePostkort ved å skille mailadressene med komma (,). Hvis du vil legge til en "Smiley" klikker du på den du vil ha med på ePostkortet (denne vises først når kortet forhåndsvises). Om du vil motta en email når mottager åpner sitt ePostkort krysser du av "Meddel meg ..." nederst på siden. Når du er ferdig med hilsenen klikker du på "Forhåndsvisning".

Du får nå opp neste vindu som viser deg det ferdige ePostkortet slik det vil ta seg ut for mottager. Er du fornøyd klikker du på "Send" og ePostkortet blir sendt. Dersom alt går etter planen får du opp en bekreftelse på at bildet er sendt. Skal du derimot gjøre endringer på ePostkortet klikker du på "Tilbake" og kommer tilbake til foregående side der ePostkortet kan redigeres ytterligere.

ePostkortene oppbevares i 21 dager før de slettes auomatisk (dvs. at mottager må åpne og lese kortet innen 21 dager).

NB!  Beklagligvis så virker ikke dette 3. parts programmet lenger
etter at webhotellet ble oppgradert til siste versjon av php.