Diskusjonsforum - bruksanvisning

Det finnes en stor mengde praktisk erfaring blant medlemmene av klubben, og dette diskusjonsforumet er ment å kunne hjelpe til med å fordele denne informasjonen. I forumet kan man stille spørsmål som forhåpentligvis blir besvart. Som en sekundær gevinst er det flere som leser både spørsmål og svar og således spres informasjonen ytterligere.

Diskusjonsforum
Kikk på det forum man vil inn på, f.eks "1. Motor - Original". Her vil man få opp en liste over de spørsmål som er stilt og de svar som eventuelt har kommet på dem.

Komprimert/ekspandert visning
Svarene er knyttet opp til spørsmålene. Dersom det kun er spørsmålene som vises klikker man på "Ekspandert visning" nederst og da vises både spørsmål og tilhørende svar. "Komprimert visning" skjuler svarene og gir en side med bedre oversikt. Klikker man på et spørsmål vises hele spørsmålsteksten med tilhørende svar.

Navigering opp/ned
Linkene "Fora-liste" og "Opp et nivå" bringer man tilbake til utgangspunktet og man kan derfra velge nye forum-kataloger og fora og å se på disse.

Svare på spørsmål og svar
Hvis man vil svare på et spørsmål klikker man på "Svar på dette innlegget". Når man så har skrevet svaret klikker man på "Post innlegg" og svaret legges automatisk til. Man kan også svare på andre svar om dette er ønskelig. Klikker man på "Nytt emne" får man anledning til å stille nye spørsmål. Alle nye innlegg (enten dette er spørsmål eller svar) kommer i toppen av listen. Datoformatet er amerikansk med mm.dd.åå.

Registrering
Det anbefales at man registrerer seg før forumet tas i bruk (klikk på "Logg inn" og dernest på "Ikke registrert? Registrer deg her" og følg instruksjonene videre). Som registrert bruker får du bl.a. anledning til å redigere dine egne innlegg. Som registrert bruker viser også systemet hvilke innlegg du ikke har lest ved å merke disse med "Ny". Forumet bruker cookies til registrerte brukere og din PC må akseptere disse.

Bilder, illustrasjoner og linker
Systemet tillater at bilder legges inn sammen med innlegg, men for å unngå at databasen fylles opp med unødvendig store bilder skal disse mailes til webmaster som legger disse ut etter bearbeiding. Linker til andre sider på nettet skriver du inn som vanlig tekst. Webmaster går så inn i ettertid og omgjør teksten til en klikkbar link.

Styret forbeholder seg retten til å kunne forkaste eller endre innlegg uten forvarsel.

Gå til diskusjonsforum