Markedsplassen er nå interaktiv

Kort responstid
Tidligere ble annonser sendt inn pr mail. Disse ble så redigert og siden lagt ut på nettet. Avhengig av hvor mye det har vært å gjøre har det ofte tatt noen dager før annonsen ble lagt ut på Markedsplassen. Også endring og sletting av annonser er noe som har tatt tid. For de som har hatt jobben med å legge ut annonsene kan det ikke legges skjul på at det har vært et stadig "mas" med disse annonsene.
Heretter går det raskere for annonsen blir tilgjengelig for brukerene av nvak.no straks man trykker på "Send annonsen"-knappen. I tillegg til at annonsen blir tilgjengelig langt raskere får man som annonseforfatter også anledning til å redigere og evt. slette sine egne annonser.

Kortere annonsesider
På den aller første utgaven av Markedsplassen var alle annonsene samlet etter hverandre, men etterhvert som annonsemengden vokste måtte den deles opp fordi siden var blitt altfor lang. En Markedsplass fordelt på 5 sider fungerte en stund, men da annonsene fortsatte å vokse i antall ble etterhvert også disse sidene svært lange og tunge å laste ned.
For ytterligere å redusere sidenes nedlastingstid vises nå de samme 5 kategorier annonser, men bare en kortere side med 12 annonser om gangen. En meny nederst på siden lar deg bla deg gjennom sidene med annonser sortert etter dato. Samlet sett tar det like lang tid å vise alle annonsene, men ventetiden deles opp og det virker ikke som om den er like lang.

Annonsebilder
Hver annonse kan nå ledsages av inntil fire bilder. I annonsen vises disse med et kamera for hvert bilde, og ved å klikke på kameraet vises et bilde. Bruk av et standardsymbol fremfor et miniatyrbilde gjør at det går raskere å vise en side med annonser. Bildene legges ved annonsen og sendes inn sammen med denne. For å få laste opp bilder må disse være av typen JPEG (.jpg) og ikke være større enn 9000 kB (9 000 000 bytes). Om nødvendig nedskaleres bildene til 5000 punkter som største bredde (eller høyde).

Passord for annonseredigering
Når annonsene legges inn blir du heretter bedt om å oppgi et passord. Dette passordet skal være enkelt for deg å huske, men vanskelig for andre å gjette. Ikke bruk "Amazon" eller "Volvo", for det er gjerne det første andre vil gjette på og får dermed anledning til å endre dine annonser. Vær oppmerksom på at det er forskjell på små og store bokstaver i passordet. Bruk gjerne samme passord til alle dine annonser så blir det mindre å huske på. Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å redigere eller slette annonsen må dette passordet oppgis. Oppgir du rett passord får du tilgang til å redigere akkurat de samme felter som da annonsen ble lagt inn.
Når annonsene vises er det et par linker til høyre for annonsen (under datoen) som gir deg tilgang til å redigere og slette annonsen; en blyakt for redigering og en saks for sletting av annonsen. Begge linkene krever at korrekt passord oppgis. Husk at det er forskjell på små og store bokstaver i passordet.
Det er selvsagt bare annonser som er lagt inn med passord som kan redigeres, og i en overgangsfase må eldre annonser redigeres manuelt. For redigering/sletting av annonser eldre enn 01.01.04 må det sendes en mail til webmaster med info om hva som skal endres/slettes.
Når annonsen legges inn blir den rettet etter noen grunnregler. Enkelte ord kan likevel bli feil og dette gjelder primært stor forbokstav i egennavn som brukes i annonseteksten. Disse feilene kan rettes opp ved redigering av annonsen.

Annonse i klubb-bladet; AmazonPosten
Når et nytt nummer av klubb-bladet AmazonPosten skal utgis, hentes annonsene fra denne markedsplassen inn i bladet. Inntil to sider fylles opp med annonser, og kun de annonser der telefonnummer er oppgitt blir tatt med. Dersom det er plass vil også bilder tas med. Erfaringsmessig er det gjerne like etter utgivelse av bladet at responsen på annonsen kommer, og da er det de annonsen i bladet responsen kommer fra.

"Vær varsom"-plakat
Selv om det nå kan virke som om det er fritt frem ber vi alle bruke markedsplassen med omhu og følge de retningslinjer som er gitt. Brudd på reglene medfører at annonser blir fjernet uten forvarsel.

Tilbake