Motor - Original :  Phorum 5 The fastest message board... ever.
Innlegg om Amazonens motor i original utgave 
Kjølesystem leksje
Lagt inn av: Jo Elvestad (---.adsl.tele2.no)
Dato: August 10, 2004 02:21PM

Jeg har en b20 motor med noe jeg tror er en olje-kjøler på baksiden av oljefiltere. Den er rund og det går en slange bort fra nedre kjølerør og inn i enheten, og et rør fra toppen på siden av termostathuset og ned til enheten. Denne enheten har en eller flere lekasjer. Jeg kan ikke finne enheten, eller det riktige navnet på den i ettermarkeds-delekataloger. Jeg har snakket med en eldre erfaren mekaniker som sier at jeg ikke trenger denne i Norge, med hensyn til temperaturer, og jeg kan bare blende bort hele enheten, men er ikke sikker på hva som er riktig med hensyn til dette. Noen som kan fortelle meg litt om denne, og hva som kan/bør gjøres.


Re: Kjølesystem leksje
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: August 12, 2004 01:25PM

Denne oljekjøleren ble tilbudt som tilleggsutstyr til Amazon, og muligens som standard på P1800. Normalt inngikk den i et sett med trimmdeler, men den kunne også kjøpes separat.

Det er riktig som du har fått opplyst at det ikke er behov for oljekjøler på en motor som ikke belastes unormalt hardt. Hensikten med kjøleren er å holde temperaturen på oljen lav slik at den ikke dekomponerer og blir ødelagt under høy temperatur. En motor som går med normal belastning oppnår ikke tilstrekkelig høy nok temperatur til at dette kan inntreffe, spesielt ikke med en pensjonert Amazon som bare tasser rundt. Meg bekjent er det bare behov for denne oljekjøleren på Amazoner som rigges for kjøring i rally og på bane, hvor motoren går med full belastning over lengre tidsrom. Dersom du ikke finner ut av lekkasjen vil jeg også anbefale deg å ta bort kjøleren og blende igjen uttak for kjølevæske. Deler til blendingen finner du på en delemotor.

Disse oljekjølerene var ikke verdens beste og fikk lett lekkasjer. Dersom kjølevæske lakk ut i friluft var det bare et irritasjonsmoment med stadig etterfylling, men om den lakk kjølevæske inn i motoroljen var problemet desto større (kjølevæske smører ikke lagerene spesielt godt). Du er derfor ikke den første som får problemer med med denne type kjøler, og heller ikke den første som vurderer å ta den bort.

http://www.nvak.no/misc/forum/userimg/amazon/1motor/oilcool1.jpg
En tidlig utgave av B18B med oljekjøleren (14) montert mellom oljefilter (16) og motorblokken. Kjølevannforsyning får kjøleren fra røret som er koblet til siden av termostathuset.

http://www.nvak.no/misc/forum/userimg/amazon/1motor/oilcool2.jpg
Figur som viser kjølerens funksjon der kjølevæske (blå) tas inn på toppen. Olje (rød) kjøles ned før det renses i filteret og sendes inn i motoren. Legg merke til at kjølevæske og olje aldri kommer i kontakt med hverandre, men holdes adskilt i lamellene.

Re: Kjølesystem leksje
Lagt inn av: Jo Elvestad (---.uk.ibm.com)
Dato: August 16, 2004 01:32PM

Tusen takk for et informativt svar.



Ditt navn: 
Din e-postadresse: 
Emne: 
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically. If the code is hard to read, then just try to guess it right. If you enter the wrong code, a new image is created and you get another chance to enter it right.
This forum powered by Phorum.