Motor - Original :  Phorum 5 The fastest message board... ever.
Innlegg om Amazonens motor i original utgave 
Bensin i motoroljen
Lagt inn av: Petter Helge Tarberg (---.haukeland.no)
Dato: May 23, 2004 04:35PM

Vi har ein Volvo Amazon 1966modell med ein B-20motor ( ukjent årsmodell ). Forgassaren heiter Stormberg 175 CD2 - mekanisk bensinpumpe. Stort bensinforbruk.
To gongar i løpet av siste mnd har eg fått bensin i motoroljen / motoren slik at bilen ikkje startar.Ved å skifte motorolje og reingjere pluggane, startar den igjen uten problem. Kva kan vere årsaka til dette ???? Petter Helge Tarberg


Re: Bensin i motoroljen
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: May 25, 2004 09:27PM

Forgasseren har et kammer som til enhver tid skal være fyllt opp til et gitt nivå med bensin, og i dette kammeret er det noen deler som regulerer bensinmengden i kammeret. Den største delen er en flottør som flyter oppå bensinnivået, og tilkoblet denne er det en ventil. Når motoren forbruker bensin synker nivået i flottørkammeret og flottøren åpner ventilen som slipper bensin inn i kammeret. Bensinen blir levert av bensinpumpen som suger inn bensin fra tanken og trykker denne opp til forgasseren. Når nivået i flottørkammeret igjen stiger, løftes også flottøren som etterhvert vil stenge ventilen og stoppe bensintilførselen. Av en eller annen grunn stenger ikke denne ventilen når flottørkammeret er fullt. Om motoren er i gang vil den dermed bruke mer bensin enn normalt (noe du også har på din bil), og om motoren ikke er i gang vil bensin renne uhindret inn i flottørkammeret og finne veien videre inn i motoren. Jeg ville åpnet flottørkammeret i underkant av forgasseren (Stromberg 175 CD2) og sjekket om det var noe galt her. Feilkilder kan være: Punktert flottør som flyter lavere og ikke stenger tilstrekkelig, deffekt innfesting av flottør, utslitt ventil, skitt i ventil som hindrer den i å stenge etc.

http://www.nvak.no/misc/phorum/userimg/amazon/1motor/stromberg1.jpg
Skjematisk illustrasjon av flottørkammeret i forgasseren Stromberg 175 CD2. 1) utlufting av flottørkammer 2) bensin fra pumpe 3) flottørventil (ventilsete og nål) 4) flottør 5) innfesting av flottør 6) når bensinnivået stiger løftes flottøren opp og trykker ventilnålen mot setet og stenger for bensiltilførselen.

http://www.nvak.no/misc/phorum/userimg/amazon/1motor/stromberg2.jpg
Om feilen skyldes bøyd festeplate til forgasseren kan denne bøyes tilbake til rett form. Figuren angir mål når forgasseren ligger opp-ned og flottøren hviler på ventilen. IKKE BØY PLATEN MELLOM INNFESTING OG VENTIL!

Selv om ventilen i flottørkammeret i forgasseren er deffekt skulle bensin normalt ikke kunne finne veien inn i motoren. Bensintanken ligger lavere enn forgasseren og det kan således ikke oppstå en hevertvirkning mellom tank og forgasser. En mulig årsak til at du likevel har fått bensin inn i motoren er om bilen er parkert i en bratt bakke med fronten nedover slik at tanken kommer høyere enn forgasseren og da kan bensinen renner forbi en deffekt ventil. På varme dager kan det oppstå et overtrykk av fordampet bensin i tanken, og om trykket blir stort nok kan dette presse bensin opp til forgasseren.

Bensinpumpen har to tilbakslagsventiler og disse vil normalt ikke hindre bensinen i å passere i retning av forgasseren, kun yte svak motstand.

Det er fornuftig at du skiftet motoroljen da du oppdaget at det var kommet bensin inn i motoren, for bensin ødelegger oljens smørende egenskaper og du kunne risikert et massivt motorhavari.

Re: Bensin i motoroljen
Lagt inn av: Lars Bd (---.bredband.skanova.com)
Dato: May 29, 2004 08:42PM

Bensinpumpen kan läcka bensin direkt in i motorblocket.

Re: Bensin i motoroljen
Lagt inn av: Petter Helge Tarberg (---.haukeland.no)
Dato: June 02, 2004 08:29AM

Takk for utfyllande svar. Eg har i tillegg fått tak i eit rep. sett på forgassaren + ein annan forgassar i tilegg. Håper vi klarer å løyse problemet.Ditt navn: 
Din e-postadresse: 
Emne: 
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically. If the code is hard to read, then just try to guess it right. If you enter the wrong code, a new image is created and you get another chance to enter it right.
This forum powered by Phorum.