Motor - Original :  Phorum 5 The fastest message board... ever.
Innlegg om Amazonens motor i original utgave 
Kamakselmontering
Lagt inn av: JC Hovde (---.bb.online.no)
Dato: October 03, 2003 07:51AM

Hvordan settes kamaksling riktig i forhold til veiv osv.......?

Re: Kamakselmontering
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: October 03, 2003 08:10AM

http://www.nvak.no/misc/phorum/userimg/amazon/1motor/camshaft1.jpg
Figuren over viser registertannhjulene. På hvert tannhjul er det et merke og ved montering skal disse merkene stå rett over hverandre.

NB!
Begge tannhjulene i registeret er nøyaktig tilpasset hverandre, og om et drev skal skiftes må begge skiftes samtidig. Til både montering og demontering er det viktig at det brukes verktøy som ikke øver trykk eller trekk på veiv- og kamaksel. Dersom nye registerdrev bankes inn på akselene kan dette forårsake skader på motoren. Til B18/B20 finnes det fire spesialverktøy til demontering og montering av drevene.

http://www.nvak.no/misc/phorum/userimg/amazon/1motor/camshaft2.jpg
Den vanligste feilen man gjør ved montering er en 50% sjanse for å montere fordeler- og oljepumpedrevet feil vei. Figuren over viser rett stilling på drevet, og vinkelen A er ca 35°. Veivakselen skal da stå med sylinder nr 1 står i øvre dødpunkt for tenning. Dersom ventilmekanismen er montert kan man se når sylinder nr 1 står i øvre dødpunkt for tenning (begge ventilene er lukket i kompresjon- og ekspansjonsfasen). Om registertannhjulene er tilgjengelige kan man ta utgangspunkt i når merkene på tannhjulene står rett over hverandre som vist på figuren over. Nå står sylinder nr 4 i tenningsposisjon, og man tørner så veivakselen 360° for å få sylinder nr 1 i øvre dødpunkt for tenning. Nå vil motoren starte da tenningen er rett.

Les forøvrig innlegget "Oljelekkasje" for tips til montering av veivakselens pakkbokser.Ditt navn: 
Din e-postadresse: 
Emne: 
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically. If the code is hard to read, then just try to guess it right. If you enter the wrong code, a new image is created and you get another chance to enter it right.
This forum powered by Phorum.