Bremser :  Phorum 5 The fastest message board... ever.
Innlegg om Amazonens bremser. 
Bremser som lugger
Lagt inn av: Kai Nordseth (213.236.223.---)
Dato: July 07, 2004 11:55AM

Jeg har en 1963 modell Amazon. Har i en lengre periode hatt problemer med at når jeg trykker inn bremsen (5 - 6 cm) så hugger bremsen inn på det høyre forhjulet. Kan det være lufting av anlegget, noe som er defekt (bremsesko ol.) lekkasje av bremsevæske?

Re: Bremser som lugger
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: July 11, 2004 12:24PM

Jeg hadde for noen år tilbake en 62-modell som hadde samme type bremser som på din 63-modell. Min erfaring fra bilen var at bremsene var effektive så lenge de var riktig justert. Bilen gikk 12 - 16.000 km pr år og jeg måtte justere bremsene minst to ganger pr år for å sikre at de tok jevnt og pedalen ikke ble for dyp. Trommelbremsene på disse bilene er av typen duo-servo, hvor hjulets rotasjon gir en viss servoeffekt ved at skoene trykkes mot trommelen av trommelens rotasjon.

Det du nevner om at pedalen går inn 5-6 cm før bremsene tar kan tyde på at skoene er slitt og en justering er på sin plass. Dersom klaringen mellom sko og trommel blir for stor kan du oppleve å få en lugging ved at skoene ikke fiksert til trommelskjoldet, men at de til en viss grad kan rotere med trommelen inntil de slår mot ankeret over sylinderen. En annen mulighet er at sylinderene har begynt å lekke bremsevæske på bremseskoene, noe som påvirker bremsebeleggets egenskaper med lugging til følge. Det er også mulig at det er andre feilkilder enn de to nevnte og disse vil du evt. finne om du tar av tromlene for en inspeksjon av sko og sylindre.

Det er lite trolig at det er luft i systemet som er årsak til luggignen da alle fire hjulene deler den samme kretsen. Bremsevæsken eldes med tiden og det kan være en fordel å skifte denne om den er eldre enn 4 - 5 år.Ditt navn: 
Din e-postadresse: 
Emne: 
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically. If the code is hard to read, then just try to guess it right. If you enter the wrong code, a new image is created and you get another chance to enter it right.
This forum powered by Phorum.