Spenningsfall på nærlys
Lagt inn av: Ole Johnny Faleide (---.sdsl.no)
Dato: December 17, 2003 12:18AM

Er det noen som kan hjelpe meg? Har en 69 Amazon og har fått problemer med nærlys, Alt annet fungerer. Har målt spenning på begge lys, og der er kun 5 volt, men på lys-bryter er der 12 volt, fjern-lys er 12 volt.

Er det noen som har vert ute for det samme, eller noen som har en ide kor feilen ligger.

Vennlig hilsen
Ole Johnny

Re: Spenningsfall på nærlys
Lagt inn av: Arnt Willy Aardal (---.bb.online.no)
Dato: December 20, 2003 01:06PM

Først litt generelt om Amazonens lysanlegg:

For å unngå spenningsfall og dårlig lys som resultet brukes et rele for å gi frontlysene strøm.

Den 12V spenning du måler på lysbryteren på dashbordet er styrestrømmen til releet. Dette indikerer at styrestrømmen til releet er OK, og at du dermed må måle deg videre i strømkretsen for å finne feilkilden.

Sett på nærlyset og mål spenningen på releet. På kontakt merket 30/51 og 87 skal spenningen være den samme. Avhengig av batteriets tilstand (og dynamoen om motoren er i gang) vil spenningen variere fra bil til bil. Avvik mellom kontaktpunktene indikerer at releet er defekt og bør byttes ut.

Fotbryteren inngår også i kretsen. Mål spenningen på bryterens kontakter 56a og 56b når det veksles mellom nær- og fjærnlys. Varierer spenningen indikerer det at bryteren er defekt og bør skiftes.

Dårlige ledninger kan også gi stort spenningsfall. I en ledning er det flere kobberledere og om f.eks. 6 av 7 ledere er brudt klarer ikke den gjenværende lederen å opprettholde spenningen, med et spenningsfall til resultet. Her må hver enkelt ledning i kretsen måles mtp. spenningsfall for å finne feilen. Dårlige ledninger skiftes ut. En løs eller irret kabelsko kan gi samme spenningsfall.

I ditt tilfelle er det stor forskjell i spenningen mellom nær- og fjærnlys (jeg går ut i fra at dette er målt i pæreholderen). Feilen vil da antageligvis ligge i fotbryteren eller i ledningen mellom forbryteren og nærlyset.

Dersom det er i selve fotbryteren det er kontaktproblemer kan bryteren relativt enkelt overhales (Klinkene bores ut og erstattes av skruer. Etter operasjonen er kun skruen som fester hetten synlig). Nye brytere er i handelen og koster ca 200.

This forum powered by Phorum.